pondelok, 25 január 2021 19:59

Výmaľba kostola sv. Michala Archanjela v Slovanoch kompletne obnovená po 85 rokoch

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Výmaľba kostola sv. Michala Archanjela v Slovanoch kompletne obnovená po 85 rokoch Výmaľba kostola sv. Michala Archanjela v Slovanoch kompletne obnovená po 85 rokoch Foto: Miroslav Slúka

V rímskokatolíckom kostole sv. Michala archanjela v Slovanoch (farnosť Kláštor pod Znievom) bola v závere roka 2020 komplexne zreštaurovaná vnútorná výmaľba pozostávajúca z komplexu malieb pokrývajúcich klenby i steny chrámu.

Kostol tvorí jednoloďová stavba s polygonálnou svätyňou a západnou predstavanou vežou, ktorá bola postavená z darov veriacich v roku 1896 na základe návrhu staviteľa Stanislava Zachara. Kostol kompletne vymaľovali v rámci jeho väčšej obnovy v roku 1935 kostolní maliari z Banskej Štiavnice Ľudevít Schramek a syn. Zruční majstri vytvorili ucelený koncept s neoslohovým tvaroslovím, ktorý korešpondoval s charakterom samotnej architektúry.

 

Steny vymaľovali jednoduchými geometrickými motívmi, ktoré vytvorili iluzívny sokel, architektonické lemovanie všetkých otvorov a architektonických článkom. Na zvislé steny doplnili jednoduchými šablónovými vzormi, na klenby a víťazný oblúk figurálne motívy. V lodi sa nachádzajú výjavy tróniacej madony s nápisom Ave Mária a zobrazenie Svätej Trojice s textom Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

 

 

Víťaznému oblúku dominuje Baránok Boží, ktorého adorujú dvaja anjeli. Na klenbe svätyne sa nachádza iluzívna geometrická výmaľba podporujúca krížovú rebrovú klenbu, ktorú dopĺňajú symbolické zobrazenia Božského srdca Ježišovho s monogramom IHS a srdce prebodnuté dýkou s nápisom MARIA. Autori výmaľby sa v priebehu 30. rokov 20. storočia pohybovali na území Turca a vymaľovali aj kostoly v Kláštore pod Znievom, Turčianskom Ďuri či Turčeku. Pôsobili však aj v okolí Banskej Bystrice a Zvolena.

 

 

Všetky zachované realizácie Schramekovcov poukazujú na ich výborné remeselné zručnosti, ale aj cit pre priestor, ktorý sa prejavoval v návrhu výmaľby, voľbe jej slohového výrazu, použitej farebnosti aj vo voľbe námetov. V roku 2015 farnosť Kláštor pod Znievom započala komplexnú rekonštrukciu kostola v Slovanoch, ktorá sa zamerala na obnovu krovu a strechy veže kostola, výmenu okien, realizáciu novej podlahy a jej komplexného odvlhčenia.

 

 

Presne po 85 rokoch bolo nutné kompletne reštaurovať aj značne poškodenú výmaľbu kostola, na čo sa podujali Mgr. art. Miroslav Slúka a Pavol Santa v priebehu roka 2020. Okrem výmeny omietok v spodných úrovniach kostola sa zamerali najmä na kompletné očistenie výmaľby, upevnenie a konsolidáciu maľby a vytmelenie poškodení.

 

 

Na zaniknutých častiach stien bola výmaľba rekonštruovaná podľa zachovaných detailov a fotografií, originálne plochy boli doplnené retušou. Po komplexnom reštaurovaní stien a klenieb bude farnosť pokračovať v obnove kostola aj v nasledujúcich rokoch, aby sa sa táto neogotická stavba mohla zaskvieť v ucelenom výraze, ktorý mala v 30. rokoch 20. storočia. Reštaurovanie interiérovej výmaľby kostola sv. Michala Archanjela podporilo Ministerstvo kultúry SR v rámci grantového programu Obnovme si svoj dom sumou 25000 eur.

 

Autor: Štefan Hýrošš

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.