streda, 27 január 2021 09:18

Obec Žabokreky zrealizovala s podporou FPU projekt "Keď pršalo mrholilo, žabiatko si zakrepčilo"

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Obec Žabokreky zrealizovala s podporou FPU projekt "Keď pršalo mrholilo, žabiatko si zakrepčilo" Obec Žabokreky zrealizovala s podporou FPU projekt "Keď pršalo mrholilo, žabiatko si zakrepčilo"

Obec Žabokreky zrealizovala vďaka zdrojom z Fondu na podporu umenia od júna 2019 do konca roka 2020 projekt Keď pršalo mrholilo, žabiatko si zakrepčilo. Zámerom projektu bolo dať deťom možnosť rozvíjať ich talent - priučiť ich ľudovému tancu, spevu, hudbe a tým ich priviesť k našej regionálnej tradičnej ľudovej kultúre.

"Získali sme potrebnú finančnú podporu na zadováženie chýbajúcich krojov, krojových súčastí a hudobného nástroja - akordeónu do základnej výbavy DFS Žabka. Vykonali sme potrebný prieskum trhu a zaobstarali akoredón, kroje aj krojové súčasti. Celý proces zaobstarávania krojov bol spojený so stretávaniami v rámci malých skupín o počte najviac 6 členov súboru, nakoľko po celú dobu realizácie platili prísne opatrenia na zabránenie šíreniu choroby COVID-19. Napriek opatreniam boli kroje ešte počas júna 2020 využité  počas jedinej verejnej akcie v našej obci v roku 2020, a to na akcii Jánska vatra 2020," uvádza starostka obce Ing. Zuzana Valocká.

 

Názov aktivity: Kroje a akordeón pre Žabku

Začiatok realizácie: 03.02.2020

Koniec realizácie: 29.06.2020

Miesto realizácie: obec Žabokreky

 

Názov aktivity: Sústredenie žabiek

Začiatok realizácie: 24.02.2020

Koniec realizácie: 26.02.2020

Miesto realizácie: obec Žabokreky

Počet účastníkov: 30 žiakov

 

 

Názov aktivity: 1 workshop „Ako do kroja“

Začiatok realizácie: 25.02.2020

Koniec realizácie: 25.02.2020

Miesto realizácie: obec Žabokreky

Počet účastníkov: 51

 

 

Kroje sú momentálne uskladnené v šatnici v Základnej škole Žabokreky, nakoľko akékoľvek voľnočasové skupinové aktivity, spev aj tanec sú z dôvodu protiepidemiologických opatrení zakázané. Kroje však budú najbližšie využité pri tradičnom podujatí Jánske ohne a svätojánska noc 24.06.2021 a počas znovuobnoveného skupinového vyučovania v ZUŠ Kláštor pod Znievom a DFS Žabka . 

 

 

Projektové aktivity: tanečno-hudobno-spevácke sústredenie, a workshop – Ako do kroja (tematicky zameraný na to, ako sa správne ustrojiť a učesať do ľudového odevu, prezentácia tradičného odevu Turca a jeho súčastí) sa uskutočnili vo vyššie uvedených termínoch.

 

Prínosom projektu je šírenie málo poznanej tradičnej kultúry a folklóru regiónu Turiec prostredníctvom detí medzi širšiu verejnosť. Poznatky na workshope sa cez ľudový odev, jeho jedinečnosti a odlišnosti prierezovo dotkli aj dejinných súvislostí od národnobuditeľského povedomia až po tradičnú kuchyňu a piliere zdravia turčanov-bylinkárov. Všetkým týmto remeslám bol odev totiž náležite prispôsobený.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.