utorok, 09 február 2021 16:31

Martinská ZUŠ-ka počas corony nespí Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(15 hlasov)
Martinská ZUŠ-ka počas corony nespí Martinská ZUŠ-ka počas corony nespí Denis Ďuríček

Žiaci základnej umeleckej školy na Ulici Pavla Mudroňa v Martine dosiahli počas pandémie v prvom polroku školského roku pozoruhodné výsledky. Absolvent školy Pavol Bohdan Zápotočný predviedol na koncerte víťazov Rajeckej hudobnej jari premiéru klavírnej skladby vietnamskej skladateľky Hoang Thi Kieu Anh žijúcej na Slovensku s názvom Príbehy z lesa. Uvedenie tohto diela sa uskutočnilo dňa 28.9. 2020 v Mirbachovom paláci v Bratislave a následne 29.9. v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

Základná umelecká škola v Rajci usporiadala 15. októbra 2020 už 11. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže "Rajecká hudobná jar", ktorá sa z dôvodu pandémie preložila najskôr na jesenný termín a na základe aktuálnej situácie núdzového stavu sa preniesol tohtoročný ročník do online priestoru. Porota zložená zo slovenských skladateľov hodnotila videonahrávky účastníkov súťaže, ktorí prezentovali skladby slovenských autorov. Základnú umeleckú školu na podujatí reprezentoval klavirista Denis Ďuríček, ktorý v I. kategórii získal najvyššie hodnotené 1. miesto "Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa". Zároveň získal aj novú kompozíciu slovenského skladateľa, ktorú budúci rok predvedie v Bratislave a Viedni. Oceneného žiaka pedagogicky vedie Karla Kočalková.

 

23. novembra 2020 na 48. ročníku medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže “LIDICE 2020” organizovanej ministerstvom kultúry Českej republiky, dosiahli žiaci opäť vynikajúce výsledky. Súťaž bola zameraná na tému - KRAJINA. Do súťaže sa zapojilo 22 216 prác zo 78 krajín. Medailu LIDICKÁ RUŽA získal žiak Matej Kahún 12r. - za mimoriadne úspešnú prácu v kombinovanej technike pod pedagogickým vedením PhDr. Petra Klimeka. Čestné uznanie získali žiaci: Jakub JANEK 10r. - pedagóg / PhDr. P. Klimek, Olívia ČAPČÍKOVÁ 9r. - pedagóg / PhDr. P. Klimek, Bibiana TONKOVÁ 15r. - pedagóg / Mgr. Anna Babušiaková, Klára SANIGOVÁ 13r. - pedagóg / Mgr. Anna Babušiaková a Lucia KRAČMEROVÁ 15r. - pedagóg / Mgr. Anna Babušiaková.

 

lidice
lidice
lidice
lidice
lidice
lidice

 

Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej pripravila pre žiakov ZUŠ 27. novembra 2020 19. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2020”. Z dôvodu pandémie sa súťažný ročník uskutočnil taktiež v online priestore. Odborná porota zložená z pedagógov dychového oddelenia konzervatórií a ZUŠ hodnotila video nahrávky v požadovaných súťažných podmienkach.

 

 

Základnú umeleckú školu na Ul. P. Mudroňa reprezentoval žiak Richard Cicko pod pedagogickým vedením Stanislava Hýbelu. V hre na klarinete vo IV. kategórii získal 3. miesto. Úspešného klarinetistu na klavíri sprevádzal absolvent našej školy Pavol Bohdan Zápotočný, ktorý získal cenu najlepšieho korepetítora súťaže za klavírny sprievod.

 

Autor: Pavol Zápotočný

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.