štvrtok, 08 apríl 2021 15:53

V Martine sa sčítalo takmer 90% obyvateľov Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
V Martine sa sčítalo takmer 90% obyvateľov V Martine sa sčítalo takmer 90% obyvateľov Foto: scitanie.sk

Martin (08.04.2021) – V rámci elektronického samosčítania obyvateľov sa v Martine sčítalo 47 803 obyvateľov, čo predstavuje 87,69% všetkých Martinčanov. Sčítanie bude pokračovať ešte šesť týždňov prostredníctvom stacionárnych asistentov. O presnom dátume rozhodne predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Historicky prvé elektronické samosčítanie na Slovensku začalo 15. februára 2021. Jeho cieľom bolo získať presné a jasné údaje o stave spoločnosti v mieste jej súčasného pobytu. Tieto informácie sú totiž nevyhnutné pre územné plánovanie obcí, riešenie systému dopravy, budovanie parkovísk, plánovanie miest v školách a školských zariadeniach a iné. „Chcem naozaj poďakovať všetkým Martinčanom, že k svojej zákonnej povinnosti pristúpili zodpovedne a sčítali sa. Práve vďaka nim budeme lepšie vedieť určiť, čo je pre nich dôležité a údaje sa taktiež stanú podkladmi pre prerozdeľovanie výnosov daní obciam a pre čerpanie financií z grantov a fondov. Už v nasledujúcich mesiacoch spustíme aj asistované sčítanie, počas ktorého sa nám, pevne verím, podarí dosčítať všetkých Martinčanov,“ povedal primátor mesta Martin Ján Danko.

 

Mesto intenzívne informovalo o sčítaní už od januára 2021 prostredníctvom svojej webovej stránky, sociálnych sietí, Televízie Turiec, Martinských novín, SMS Infokanálu, propagačných materiálov a ďalších dostupných prostriedkov. „Samozrejme, aj ja som zachytil kritiku, že naša informovanosť nebola do konania marcového Mestského zastupiteľstva dostatočná. Osobne si to však nemyslím. Oficiálne údaje hovoria o tom, že do 25. marca bolo sčítaných Martinčanov 43 223 obyvateľov, čo predstavuje cca 79.29 %, a teda väčšinu,“ reagoval martinský primátor.

 

V Martine sa však posledným marcovým dňom sčítanie obyvateľstva úplne neuzavrelo. Od 1. 4. 2021 najneskôr do  31. 10. 2021 sa bude realizovať asistované sčítanie obyvateľov - sčítanie pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste a vo vybraných zariadeniach, kde bol určený stacionárny asistent a taktiež pomocou mobilného asistenta na požiadanie obyvateľa. Mesto Martin pre tieto účely určilo 10 stacionárnych a 37 mobilných asistentov sčítania, ktorí budú sčítanie realizovať. O dobe, kedy sa realizuje asistované sčítanie buď na celom území SR alebo v územnom obvode príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva rozhodne predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva. Obdobie asistovaného sčítania bude trvať v každej obci maximálne 6 týždňov. Kontaktné miesta a kontakty na asistentov budú zverejnené na webových stránkach mesta a na sociálnych sieťach.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk