pondelok, 06 máj 2013 20:39

MsP Vrútky a Domino pripravili deťom zábavu i poučenie

Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)
MsP Vrútky a Domino pripravili deťom zábavu i poučenie MsP Vrútky a Domino pripravili deťom zábavu i poučenie

V mesiaci apríl MsP Vrútky uvítala malých kamarátov z materskej školy Nábrežnej. Zvedavci mohli na vlastné oči nahliadnuť do priestorov chránenej dielne - pracoviska monitoringu bezpečnostného kamerového systému mesta Vrútky.

Deti prejavili veľký záujem o vyskúšanie si jednotlivých častí pracovnej výstroje mestských príslušníkov ako aj manuálne zvládnutie zakladania technických prostriedkov na zabránenie k odjazdu motorového vozidla. "Zrejme nám vyrastajú noví zodpovední kolegovia, preto sme im na oplátku poďakovali za návštevu odznením zvukových majákov," pochválila účasť malých návštevníkov Zuzana Matulová. 

Detská dopravná súťaž v DOMINE
 

Denno denne sa deti a žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej dopravy. Okrem pozitívnych stránok prináša doprava aj negatíva, z ktorých najvážnejšie sú dopravné nehody, kde dochádza k ľahkým alebo ťažkým zraneniam, žiaľ niekedy aj k stratám na ľudských životoch. Deti prostredníctvom školskej dopravnej výchovy a prevencie bezpečnosti získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách.
 

MsP Vrútky bola koncom apríla prizvaná na spoluprácu centrom voľného času Domino v organizovaní detskej dopravnej súťaže žiakov základných škôl 4. ročníkov "Stoj, pozor, voľno" v areáli ZŠ M.R.Štefánika vo Vrútkach. Svoje sily si prišlo zmerať 36 detí zo šiestich základných škôl martinského okresu. Súťaž bola zameraná na overovanie vedomostí, zručnosti a návykov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Okrem vedomostných testov z dopravy, deti museli svoje praktické schopnosti preukázať aj jazdou zručnosti na bicykli. Víťazným družstvom sa stala štvorica žiakov z Kláštora pod Znievom. Bol to naozaj krásny slnečný deň plný športu, dobrej nálady a súťaživosti.

Autor: MsP Vrútky © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Reklama

Doprava v regióne