utorok, 02 november 2021 06:30

Obmedzenie rozsahu plánovanej zdravotnej starostlivosti Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Obmedzenie rozsahu plánovanej zdravotnej starostlivosti Obmedzenie rozsahu plánovanej zdravotnej starostlivosti

V súvislosti nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie v Žilinskom kraji bola Univerzitná nemocnica v Martine nútená od 29.10. pristúpiť k ďalšej reprofilizácii lôžok určených pre covid-pozitívnych pacientov.

Vzhľadom na túto skutočnosť dochádza k redukcii rozsahu plánovanej zdravotnej starostlivosti s prioritným zameraním na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti onkologickým pacientom ako aj zriedkavých dlhodobo plánovaných výkonov spojených s krátkou hospitalizáciou.

 

Zabezpečená bude aj zdravotná starostlivosť pacientom, ktorým by dlhší odklad mohol spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu. UNM zároveň naďalej poskytuje zdravotnú starostlivosť špecifickej skupine pacientov, ktorých hospitalizácia minimálne vyťažuje kapacity nemocnice a je poskytovaná len v UNM v rámci Žilinského kraja (detská psychiatria, detská rehabilitácia).

 

Aktuálne je pre covid-pozitívnych pacientov vyhradená Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Klinika pneumológie a ftizeológie a Ortopedické oddelenie, s celkovou kapacitou 73 lôžok s centrálnym kyslíkom. Pacienti so závažným priebehom ochorenia, ktorý si vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu, sú hospitalizovaní na reprofilizovaných anesteziologických lôžkach v priestoroch novej neurologickej JIS v pavilóne č.6. Klinika detí a dorastu má reprofilizované 4 lôžka pre covid-pozitívnych detských pacientov a 10 lôžok pre deti s podozrením na ochorenie COVID-19.

 

V piatok 29.10. bolo v Univerzitnej nemocnici Martin hospitalizovaných 62 pacientov s Covid-19, z nich je z okresu Martin 49. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti leží 8 pacientov, na lôžkach s pripojením na umelú pľúcnu ventiláciu leží 6 pacientov. Zo všetkých hospitalizovaných pacientov je plne zaočkovaných 21.

 

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine a vzhľadom na vzostup chorobnosti akútnych respiračných ochorení a ochorení COVID-19 v okrese Martin a na jednotlivých pracoviskách UNM platí zákaz návštev na všetkých lôžkových častiach kliník a oddelení UNM. V individuálnych prípadoch, za okolností hodných zreteľa, môže výnimku udeliť vedúci pracovník, resp. službukonajúci lekár.