Vytlačiť túto stránku
pondelok, 06 máj 2013 21:16

SNK: Zdigitalizované dejiny a vlastiveda Uhorska od Mateja Bela

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
SNK: Zdigitalizované dejiny a vlastiveda Uhorska od Mateja Bela SNK: Zdigitalizované dejiny a vlastiveda Uhorska od Mateja Bela

4. mája 2013 – Slovenská národná knižnica zverejnila na svojej stránke www.dikda.eu edíciu prameňov k dejinám Uhorska, ako aj najkomplexnejšiu vlastivedu Uhorska z 18. storočia od známeho slovenského polyhistora Mateja Bela. Tieto dve diela spolu s mapou Turčianskej stolice od kartografa Samuela Mikovíniho sú zverejnené na stránke SNK v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

Som presvedčená, že dobové diela jednej z najväčších uhorských a slovenských osobností 18. storočia, ktorej význam presiahol hranice regiónu, polyhistora európskeho významu Mateja Bela z Očovej budú pre verejnosť veľmi zaujímavé,“ uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. Na stránke SNK sa od 3. mája 2013 nachádzajú tieto diela Mateja Bela a Samuela Mikovíniho: Adparatus Ad Historiam Hungariae od Mateja Bela, v preklade Príprava k uhorským dejinám boli v čase svojho vydania dovtedy najväčšou uhorskou edíciou prameňov k dejinám Uhorska a teda aj Slovenska. Spôsob vydania bol na svoju dobu veľmi kvalitný. Texty získaval Matej Bel z knižníc a archívov alebo od zberateľov.

Notitia Hungariae Novae Historico-Geographica od Mateja Bela predstavujú najkompletnejšiu vlastivedu Uhorska. Obsahuje opisy 48 uhorských stolíc, vrátane slovenských a dielo bolo výsledkom niekoľko desaťročí trvajúcej práce, ktoré vydal viedenský kníhkupec Paul Straub v kníhtlačiarskej dielni Petra van Ghelena v Amsterdame. Mapy, ako aj rytiny miest a niekoľkých hradov pre Notitie vytvoril zememerač, kartograf a významný vedec Samuel Mikovíni.

Mapa turčianskej stolice od Samuela Mikovíniho, ktorá vyšla v Belových Notitiách

Polyhistor Matej Bel (22. 3. 1684 Očová, okr. Zvolen – 29. 8. 1749 Bratislava) patril medzi najväčšie uhorské a slovenské osobnosti 18. storočia, bol rešpektovaný v zahraničí a bol členom viacerých zahraničných uznávaných vedeckých spoločností. Študoval filozofiu a teológiu na univerzite v Halle. Väčšinu života prežil ako pedagóg, v Banskej Bystrici vyučoval orientálne jazyky, v Bratislave teológiu a filozofiu, do ktorej zahrnul aj logiku, gnozeológiu, dejiny filozofie, fyziku a prírodopis. Školy v Banskej Bystrici a Bratislave pozdvihol na takú úroveň, že ich vyhľadávali žiaci z celého Uhorska. Pre potreby škôl vydal aj niekoľko učebníc. Matej Bel bol členom londýnskej Royal Society, berlínskej Akademie der Wissenschaften, jenskej Societas latina a olomouckej Societas incognitorum. Kartograf Samuel Mikovíni (1686 Cinobaňa-Turíčky, okr. Lučenec – 23. 3. 1750 na ceste z Trenčína do Banskej Štiavnice) vyštudoval kartografiu na vojenskej akadémii vo Viedni, rytectvu sa učil v Norimbergu. Krátko pôsobil aj ako dvorný matematik saského kniežaťa. S Matejom Belom spolupracoval od roku 1723.

 

Zverejňovanie zdigitalizovaných diel bude pokračovať

SNK bude v zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana pokračovať aj v priebehu najbližších týždňov. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, t.j. po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov. Ide o ďalšie pre verejnosť prístupné diela zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

 

Autor: Miriam Michaele Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky