pondelok, 06 máj 2013 23:13

Združenie Bačova cesta podporuje salašníctvo v Turci a na Liptove Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)
Združenie Bačova cesta podporuje salašníctvo v Turci a na Liptove Združenie Bačova cesta podporuje salašníctvo v Turci a na Liptove
Každoročne začiatkom jari sa verejnosti otvárajú salaše v Turci a na Liptove, ktoré v rámci združenie Bačova cesta pripravujú pre návštevníkov rôzne zaujímavé podujatia. Cieľom týchto aktivít je propagácia kultúrneho dedičstva a salašníctva, rozvoj agroturistiky a v neposlednom rade aj rozvoj predaja z dvora.

Trasa Bačovej cesty prechádza smerom od Turčianskych Kľačian cez Ružomberok až po Liptovský Hrádok. Jej súčasťou je aj Vlkolínec, dedinka patriaca do svetového dedičstva UNESCO. Po ceste sa nachádza celkom 8 salašov, kde sa návštevníci stretávajú počas roka s domácimi výrobkami, jarmokmi ľudových remesiel, stavaním májov a podobne. V rámci Bačovej cesty sa konal na prvého mája program aj v Gazdovskom dvore v Turčianskych Kľačanoch. Zahájanie sezóny bolo obohatené o ľudovú hudbu a menší jarmok.

Návštevníci mohli využiť aj sprievodné podujatia pripravené Jazdeckým klubom Citadela, ktoré potešili najmä menšie deti. Súčasťou areálu je malá tréningová hala a výbeh pre kone v blízkosti Gazdovského dvora a na priľahlých pastvinách. Deti však mohli obdivovať aj zajace či ovce. Od 1. apríla je v Gazdovskom dvore opäť otvorená predajňa salaša. Nájdete tu Ovčí syr salašnícky aj údený, žinčicu, ale aj mäsové údeniny. Od 8. apríla bol zahájený predaj Ovčej bryndze salašníckej so 100 % podielom ovčieho hrudkového syra.

"Myšlienka založiť Bačovu cestu vznikla pred piatimi rokmi. Spriatelené subjekty z regiónu Liptova a Turca vytvorili občianske združenie s cieľom propagácie ovčiarstva a spotreby ovčiarskych mliečnych, mäsových a textilných produktov. Združeniu sa za päť rokov podarilo dostať do povedomia domáce mliečne výrobky, ktoré zaznamenali zvýšený, aj keď stále nie dostatočný, objem predaja. Spotreba mäsových výrobkov na Slovensku taká vysoká nie je, najmä z hľadiska jeho ceny. Z tohto dôvodu sa väčšina exportuje do zahraničia, kde sa domáci producnenti dokážu etablovať s týmto produktom trhu, predovšetkým ide o export do Talianska. Ovčia vlna momentálne nie je v kurze. Jej strihanie a spracovanie je častokrát nákladnejšie ako samotný zisk z predaja. Našim cieľom je ale pozdvihnúť a propagovať všetky komodity z tejto oblasti a prinavrátiť ich do spotrebiteľského povedomia. Združenie Bačova cesta predpokladá v budúcnosti expanziu do východných regiónov Slovenska. V tomto roku sme prijali aj dva nové subjekty z Trenčianskeho samosprávneho kraja a to salaš Pružina a salaš Papradno. Našim cieľom do budúcnosti je pokrytie celého ovčiarskeho regiónu od Považia až po Spiš," predstavil súčasné aktivity a plány do budúcnosti predseda združenia Ing. Ľudovít Urbanovský.

"Cieľom združenia nie je vyvážať tovar do obchodov. Snažíme sa prilákať ľudí na salaše a predať náš tovar tu. Práve týmto spôsobom chceme propagovať typický spôsob predaja z dvora. Naša krajina spadá aj z historického kontextu do agrárnej oblasti a práve táto potrebuje v súčasnej dobe pozdvihnúť. V oblasti poľnohospodárstva a lesníctva je stále priestor na expanziu, nie su však vytvorené podmienky na tvorbu pracovných miest. Ponuka ovčiarskych produktov je v súčasnosti podstatne nižšia ako dopyt. Problém nám robia predovšetkým výrobky, ktoré sú označené alebo predávané zákazníkovi v domnení že sú ovčiarske ale v skutočnosti tvorí ovčiarsky základ len 30-50% obsahu. My predávame stopercentné výrobky. Verím, že domáci spotrebiteľ si pomaly nájde cestu ku kvalitným domácim produktom. A práve podujatia, ktoré organizujeme v rámci združenia Bačova cesta, nesú v sebe základ tejto myšlienky. Ľudia sa tu stretnú s tymito výrobkami, môžu ich ochutnať a kúpiť si ich, " dodáva Pavol Vargaeštok, predseda družstva v Turčianskych Kľačanoch.


Autor: Matej Bórik © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn