streda, 09 február 2022 19:45

Tradičné vypásanie lúk zachováva biotopy pod Borišovom Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Tradičné vypásanie lúk zachováva biotopy pod Borišovom Tradičné vypásanie lúk zachováva biotopy pod Borišovom

Poľnohospodárske družstvo „SNP“ so sídlom v Sklabini bol vždy podnik, ktorý spájal ľudí, ktorí radi pracovali v poľnohospodárstve, s pôdou a hospodárskymi zvieratami.

V súčasnosti je družstvo spoločnosťou zaoberajúcou sa primárne konvenčnou poľnohospodárskou výrobou so špecializáciou na chov hovädzieho dobytka v prevažnej miere mliekového typu, chovu oviec a zároveň vykonáva činnosti v oblasti mäsopriemyslu a obchodu.

 

Sme potomkovia zakladateľov družstva, v podstate už tretia generácia, a poľnohospodárstvom sme boli vychovávaní. Od obdobia kolektivizácie sme ako podnik prešli transformáciou v deväťdesiatych rokoch a v súčasnosti čelíme silnej konkurencii globálnych trhov. Takýto trhový vývoj a s ním spojený veľký ekonomický tlak si vyžiadal zmeny vo výrobnej štruktúre podniku a to z pomerne rozsiahlej ale extenzívnej výroby, na dnešnú intenzívnu, špecializovanú výrobu,“ hovorí predsedníčka družstva Ivica Lačná.

 

 

V minulosti mali na družstve rozsiahly hospodársky záber, okrem základných plodín ako sú pšenica, jačmeň, kukurica sa pestovali zemiaky, mrkva, mak a chovali všetky druhy hospodárskych zvierat. Dnes sa špecializujú na intenzívny chov dojníc. Okrajovo aj na chov mäsových plemien oviec a hovädzieho dobytka.

 

Náš chotár je predurčený na pestovanie krmovín, takže producentami potravinárskeho obilia, alebo iných komodít, ktoré slúžia na komerčné účely sme len okrajovo. Gro produkcie, ktorá vyjde z nášho chotára slúži pre kŕmenie v živočíšnej výrobe,“ vysvetľuje Ivica Lačná. Pred nedávnom družstvo k chovu mliekového dobytka, ktorý sa udržiava na vysokých priečkach v produkcii mlieka, pridružilo aj chov volov, ktoré slúži na vypasenie lúk a pasienkov. „Turisti môžu naše zvieratá vidieť v lokalite pod Ploskou, okolo Borišova. To sú naše vysokohorské lúky. Tento proces sa každoročne opakuje počas pasienkovej sezóny, ktorá tu trvá okolo dvoch mesiacov. V tom čase tie lúky pod Ploskou takýmto spôsobom vypásajú práve naše hospodárske zvieratá,“ dodáva Ivica Lačná.

 

 

Z pinzgauského plemena prešli v Sklabini na vysoko produkčné holštajnské plemeno čím zvýšili úžitkovosť z 3500 litrov od začiatku deväťdesiatych rokov na súčasných takmer 11 tisíc litrov na dojnicu a laktáciu. „Úrodovo sa družstvo pohybuje okolo 5 až 6 ton vypestovanej pšenice z hektára a približne 40 ton kukuričnej hmoty z hektára. Minulý rok sme dosiahli rekordné výnosy v pestovaní ozimného jačmeňa na úrovni 9 ton z hektára. To sa dá považovať v našom podhorskom chotári za nadpriemerné úrody, pretože pracujeme na veľmi svahovitých parcelách, na ťažkých pôdach, vo vyššej nadmorskej výške,“ informuje Ivica Lačná.

 

 

Dcérska spoločnosť sklabinského družstva stojí za produkciou mäsa a mäsových výrobkov. „Od obdobia deväťdesiatych rokov, keď bol trendom nákup zahraničných potravín, sa spotrebiteľ vracia k miestnej produkcii, k lokálnym výrobkom, čo hodnotíme ako pozitívum. V každej sezóne patrí medzi naše trendy niečo iné, veľmi dobre sa však predáva zabíjačkový program. Klobásky, jaterničky, lahôdkové šunky sú asi tie najobľúbenejšie výrobky, ktoré sa predávajú v každom čase. V letnej sezóne zas prichádzajú opekačky a samozrejme obchod s čerstvým mäsom, ktorý tvorí približne polovicu obratu,“ uzatvára Ivica Lačná.

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn