pondelok, 21 marec 2022 06:13

Svetový deň vody 2022: Využite poradenstvo či analýzy vôd na vybraných úradoch verejného zdravotníctva Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Svetový deň vody 2022: Využite poradenstvo či analýzy vôd na vybraných úradoch verejného zdravotníctva Svetový deň vody 2022: Využite poradenstvo či analýzy vôd na vybraných úradoch verejného zdravotníctva Foto: Photodune

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR majú pre verejnosť pripravené aktivity v rámci blížiaceho sa Svetového dňa vody (22.3.2022). Počas stanovených termínov budú zapojené úrady poskytovať v prvom rade odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody. Na vybraných regionálnych úradoch budú tiež k dispozícii bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, ktorí by si ju v prípade jej používania na pitné účely mali nechať skontrolovať minimálne 1 až 2-krát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na RÚVZ v SR). Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je neustále kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva.

 

Na stiahnutie: ZDRAVÁ PITNÁ VODA Z VLASTNEJ STUDNE

 

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé a opakované používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine v rámci aktivít k „Svetovému dňu vody“ bude dňa 22. marca 2022 v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod., na oddelení hygieny životného prostredia a zdravia, poskytovať poradenstvo: v oblasti zabezpečenia ochrany zdravia ľudí z hľadiska stavebno-technických požiadaviek na studne pre individuálne zásobovanie pitnou vodou a možnosti úprav fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov; parametrov vody z vlastných zdrojov; zdravotné zabezpečenie pitnej vody a kvalita vody; zdravotné riziká súvisiace s pitím vody nespĺňajúcej limitné hodnoty stanovené platnou legislatívou na úseku verejného zdravotníctva.

 

Zoznam úradov, kde si môžete bezplatne nechať urobiť orientačnú analýzu vôd z domácich studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany nájdete v oficiálnej správe UVZ SR.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.