streda, 13 apríl 2022 12:43

Začalo sa so stavebnými úpravami denného centra na ul. Škultétyho

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Od oslobodenia mesta Martin uplynulo 77 rokov Od oslobodenia mesta Martin uplynulo 77 rokov

Martin (08.04.2022) – V utorok 5.apríla odovzdaním staveniska zhotoviteľovi stavby, sa začalo s realizáciou stavby „Stavebné úpravy denného centra a kuchyne pre sociálne služby na Ul. Škultétyho v Martine“.

Cieľom navrhovaných stavebných úprav je zmena dispozície denného centra, vybudovanie vonkajšieho oceľového únikového schodiska na jeho východnej fasáde, navýšenie kapacity kuchyne na 500 pripravovaných jedál denne a z toho vyplývajúce zmeny v dispozícii, zväčšenie existujúcich priestorov na expedíciu a rozvoz jedál a zlepšenie teplotechnických parametrov vonkajšieho plášťa obidvoch budov. Zhotoviteľom stavby je MM TRADE SK, s.r.o. Kremnica. Stavba má byť dokončená do 90 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk