pondelok, 20 jún 2022 21:09

Mesto Martin hľadá nové možnosti vykurovania Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Mesto Martin hľadá nové možnosti vykurovania Mesto Martin hľadá nové možnosti vykurovania Autor, foto: J. Farský

Geotermálna energia je najstaršou energiou na našej planéte. Najčastejším médiom pre prenos geotermálnej energie z hlbín Zeme sú termálne vody. V niektorých oblastiach sú zachytávané aj horúce pary s teplotou okolo 150 stupňov Celzia. Využíva sa vo forme tepelnej energie na kúrenie, alebo na výrobu elektrickej energie v geotermálnych elektrárňach. V súčasnosti krajinou, ktorej hospodárstvo výrazne ťaží  z geotermálnej energie je Island.

A práve z Islandu zavítali 14. júna do Martina vedúci predstavitelia významnej spoločnosti Arctic Green Energy Corporation. Na pôde mestského úradu sa stretli s primátorom Jánom Dankom, jeho zástupcami a niekoľkými ďalšími pracovníkmi mestského úradu. Stretnutia sa zúčastnili aj generálny riaditeľ Turčianskej vodárenskej spoločnosti Rastislav Zábronský a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti STEFE Martin Jozef Janeček.

 

 

Ján Danko v úvode vyjadril potešenie, že takáto renomovaná spoločnosť má záujem podieľať sa na riešení vykurovania v Martine. Zdôraznil, že v našom meste chceme aktívne hľadať nové spôsoby a energie pre zabezpečenie vykurovania najmä preto, lebo v súvislosti s udalosťami na Ukrajine je to viac ako dôležité. Snahou je aj to aby sa teplo pre domácnosti stalo lacnejším.

 

Generálny riaditeľ spoločnosti Arctic Green Energy Corporation prítomných poinformoval o tom, že Island využíva geotermálnu energiu veľmi dlho, najintenzívnejšie už od 70 – tych rokov minulého storočia. Vtedy sa zamerali na túto energiu ako oveľa lacnejšiu, najmä v dôsledku ropnej krízy. Katalyzátorom bola teda ekonomická stránka. Cena geotermálnej energie je totiž oveľa nižšia ako cena plynu. No následne sa ukázalo, že tento prechod mal veľký význam aj pre životné prostredie. Výrazne sa znížilo znečistenie ovzdušia a zvýšila sa dĺžka života obyvateľov krajiny. Okrem toho dnes využívajú túto energiu aj na vykurovanie skleníkov, v rybích farmách a iných oblastiach života.

 

 

Ďalej predstavitelia mesta diskutovali s vedením islandskej firmy o konkrétnych možnostiach spolupráce, modeloch financovania, návratnosti investícií a ďalších aspektoch využívania tejto energie. Primátor Ján Danko uviedol, že okrem samosprávy by bolo dobré do spoločného projektu zainteresovať aj súkromný sektor, najmä firmy, ktoré sa zaoberajú distribúciou tepla. No privítal by aj možnosť využitia geotermálnej energie napríklad v aquaparku, čím by sa podporil rozvoj cestovného ruchu.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.