streda, 15 máj 2013 18:00

Na Severe slávnostne otvorili novú oddychovú zónu Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(14 hlasov)
Na Severe slávnostne otvorili novú oddychovú zónu Na Severe slávnostne otvorili novú oddychovú zónu

V sobotu 11. mája popoludní bolo slávnostne otvorené námestie a detské ihrisko v mestskej časti Martin - Sever. Súčasťou zrekonštruovaného námestia je aj spoločenská zóna s pódiom, kde sa môžu uskutočňovať rôzne kultúrne podujatia. Najzaujímavejšou časťou je nový a výrazne pestrý areál hier s hojdačkami, preliezačkami či kolotočom.

Otvorenie námestia Martin - Sever

Detské ihrisko na Severe je vyhotovené na základe prísnych bezpečnostných noriem - každý hrací prvok má ohraničenú tzv. zónu pádu gumenou podložkou, ostatná plocha je tvorená efektnou umelou trávou vyplnenou pieskom, čoho výsledkom je príjemne teplý mäkký povrch, na ktorom sa dá hrať aj ležať. Výhodou tohto povrchu je, že nevzniká na ňom blato, dá sa na ňom hrať aj po daždi či po odhrnutí snehu.

Detské ihrisko Martin - Sever 

Ihrisko je oddelené od hlavnej cesty múrom z betónových prefabrikátov, ktorých hlavným cieľom je vytvoriť zábranu pri možnej autonehode alebo vybehnutia detí na cestu. Ďalšou výhodou je výrazné odhlučnenie ihriska. Stena je vyzdobená streetartom, z druhej strany vyrastie čoskoro živý plot. Príjemný oddychový priestor dotvárajú aj lavičky. Originálny mestský mobiliár je z prírodného ručne spracovaného agátového dreva, ktorý mesto zabezpečilo vďaka finančnej podpore spoločností STEFE Martin, a.s., GITY s.r.o, Brantner Fatra s.r.o., HAKOM s.r.o., Martico s.r.o. a Ľubomírovi Kuzmovi. "Útvar hlavného architekta mesta Martin pripravuje štúdiu, ktorej účelom bude návrh osadenia samostatných mobiliárov a detských preliezok aj do iných bytových častí mesta, plánuje sa aj s revitalizáciou starších detských ihrísk," doplnil primátor Andrej Hrnčiar.
Námestie Martin - Sever

Primátor pri otvorení opätovne objasnil príčiny problémov, ktoré zdržali odovzdanie diela. Projekt bol financovaný zo zdrojov Európskej únie. Zmluva mala zadefinované podmienky, ktoré museli byť dodržané. V prípade jej zrušenia by mesto muselo pristúpiť k prefinancovaniu diela z vlastných zdrojov, čo neprichádzalo do úvahy. "Mesto Martin sa z danej situácie poučilo, identické problémy nastali aj v iných mestách, čo vyústilo až do zmeny Zákona o verejnom obstarávaní. Som presvedčený, že práve tento zákon zamedzí účelovému vyhrávaniu štátnych zákaziek spoločnosťami, ktoré podliezajú reálnu cenu a následne nedokážu dielo dokončiť. Aj negatívny prípad z nášho mesta pomohol tomu, aby sa v budúcnosti takéto prípady už neopakovali," dodal Andrej Hrnčiar.

Námestie Martin - Sever 

Na okraji námestia sa nachádzajú aj nové priestory určené pre stretávanie poslancov mestskej časti a príslušníkov mestskej polície. Časť budovy slúži aj ako verejné WC, ktoré je otvorené od desiatej ráno do ôsmej večer každý deň. V priestoroch WC sa nachádza stála služba. Prevádzkovateľom je spoločnosť Turiec, a.s.

 

Autor: Matej Bórik © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn