Vytlačiť túto stránku
utorok, 21 jún 2022 15:55

Žilinská župa podporí sumou 120 000 eur projekty na zlepšenie života a verejného priestoru

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Žilinská župa podporí sumou 120 000 eur projekty na zlepšenie života a verejného priestoru Žilinská župa podporí sumou 120 000 eur projekty na zlepšenie života a verejného priestoru

Žilinský samosprávny kraj spustil cez víkend hlasovanie hrajZAkraj. Od 11.6. 2022 (sobota) do 05. 07. 2022 (utorok) môže verejnosť prostredníctvom hlasovania podporiť projekty, ktorých cieľom je prispieť k zlepšeniu života a naplneniu miestnych a komunitných potrieb Žilinskom v regióne.

Projekty, ktoré uspejú v hlasovaní verejnosti budú podporené z dotačného programu Žilinského samosprávneho kraja Participatívne dotácie. Župa pre tento účel vyčlenila 120 000 €. „Považujem za správne a dôležité podporiť projekty, ktoré prispejú k zveľadeniu verejnej infraštruktúry, či už máme na mysli parky, ihriská, verejné priestranstvá alebo oblasť športu, kultúry a cestovného ruchu. Rovnako tak chceme podporiť projekty týkajúce sa kvality životného prostredia, hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Cieľom výzvy je podpora miestnych a komunitných potrieb v regióne, pričom zlepšenie pocítia nielen obyvatelia, ale aj návštevníci Žilinského kraja, “ objasňuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

 

Župa zriadila samostatnú webovú stránku www.hrajzakraj.hlasobcanov.sk, kde sa nachádzajú informácie o jednotlivých projektoch a sú umiestnené na mape okresov Žilinského kraja. Verejnosť môže v hlasovaní podporiť minimálne 3 projekty z 11-tich okresov (Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina) a to jedenkrát počas celej doby hlasovania. Po zakliknutí minimálne 3 vybraných projektov je potrebné vyplniť kontaktné údaje. Na uvedené telefónne číslo bude následne bezplatne zaslaný overovací kód. Po jeho potvrdení bude hlasovanie dokončené.

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie mohli podávať obce na území Žilinského samosprávneho kraja, neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie i podnikatelia. Podľa Jurinovej je dôležité zapájanie verejnosti do procesu rozhodovania. „Verím, že každý si spomedzi množstva projektov, ktoré sa uchádzajú o dotáciu, vyberie taký, ktorý ho osloví. Všetky projekty sú inovatívne a zmysluplné. Z celkového objemu finančných prostriedkov bude 40% rozdelených rovným dielom a 60% na základe počtu obyvateľov jednotlivých okresov. Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 1 000 € a maximálna výška 4 000 €.“

 

Stav hlasovania je pravidelne aktualizovaný. Výsledky budú známe do 7 pracovných dní od ukončenia hlasovania.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Najnovšie články od autora: Tlačová správa

Súvisiace články podľa značky