Vytlačiť túto stránku
utorok, 28 jún 2022 11:07

Záverečná konferencia projektu „Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21. storočia“

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Záverečná konferencia projektu „Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21. storočia“ Záverečná konferencia projektu „Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21. storočia“

V piatok 24. júna 2022 sa v priestoroch Kina Moskva uskutočnila Záverčná konferencia k projektu „Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21.storočia“, ktorý realizuje združenie K.A.B.A. Slovensko spolu s hlavným cezhraničným partnerom odbornou školou AVE ART Ostrava a s ďalšími vybranými slovenskými strednými odbornými školami v rámci cezhraničnej spolupráce programu Interreg V-A SR – ČR.

 

Prvá časť konferencie bola venovaná výstupom zo vzdelávania pedagógov, ktorého sa zúčastnilo 66 pedagógov zo 4 zapojených stredných odborných škôl. Pedagógovia mali možnosť vybrať si z troch tém:

 

  • Rozvoj kľúčových kompetencií ako faktor duševného zdravia (rozvoj osobnosti učiteľa, rozvoj kreativity učiteľa, profesionalita učiteľa)
  • Medziľudské vzťahy ako faktor duševného zdravia (Komunikácia, Riešenie konfliktov)
  • Techniky a triky ako cesta k duševnej harmónii (Záťažové situácie, psychohygiena, relaxačné techniky)

 

Okrem skupinového vzdelávania, ktoré sa realizovalo zážitkovou formou prostredníctvom online platformy ZOOM, mali pedagógovia možnosť využiť hodinovú individuálnu konzultáciu s odborníkom. V nadväznosti na aktivitu projektu sme sa porozprávali na tému neformálneho vzdelávania pedagógov a jeho stavu na školách v Slovenskej a Českej republike. Zistili sme rôzne prístupy k tomuto vzdelávaniu v oboch krajinách.

 

Foto2-okruhly stol-AZDZ
Foto1-prezentacia-AZDZ
Foto3-vystupy proejktu-AZDZ

 

Druhá časť konferencie bola venovaná vytvorenej webovej stránke pre pedagogických pracovníkov.

 

                                                

Na stránke pedagógovia nájdu prehľad organizácií venujúcich sa duševnému zdraviu, kontakty pomoci v krízových situáciách, literatúru, viedá, zaujímavé články týkajúce sa témy duševného zdravia ako aj reálne príbehy zo školského prostredia s reakciou odborníka. Stránka vytvára priestor na stretávanie sa komunity pedagógov z oboch krajín, nakoľko sa prostredníctvom stránky realizujú pravidelné stretnutia pedagógov s odborníkom na rôzne témy, s ktorými sa pedagógovia v rámci výkonu svojho povolania stretávajú.

 

Napriek tomu, že projekt 30. júna 2022 končí, aktivity na stránke budú  pokračovať. Okrem priebežného dopĺňania obsahu stránky o nové príbehy, články či videá budú od nového školského roka pokračovať aj online stretnutia na nové zaujímavé témy.

 

Ďakujeme všetkým pedagógom zo zapojených škôl, že participovali na projekte, či už účasťou na vzdelávaní, pravidelných online stretnutiach alebo na tvorbe webovej stránky ucitelbezstresu.

 

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika, z Fondu malých projektov, viac informácií o projekte nájdete na stránke združenia K.A.B.A. Slovensko.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Najnovšie články od autora: Tlačová správa