piatok, 17 máj 2013 17:41

Vajanského Martin posiela 13 recitátorov a 3 súbory na celoslovenský Hviezdoslavov Kubín

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)
Vajanského Martin posiela 13 recitátorov a 3 súbory na celoslovenský Hviezdoslavov Kubín Vajanského Martin posiela 13 recitátorov a 3 súbory na celoslovenský Hviezdoslavov Kubín

Turčianske kultúrne stredisko je už po dlhé roky organizátorom krajskej súťaže Hviezdoslavovho Kubína – najstaršej a najprestížnejšej súťaže v umeleckom prednese detí, mládeže a dospelých, detských recitačných kolektívov a divadiel poézie na Slovensku. V Turci sme si túto súťaž nazvali po významnom spisovateľovi, redaktorovi a literárnom kritikovi Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom, ktorý v roku 1916 zomrel v Martine a je pochovaný na Národnom cintoríne.

V tomto roku sa krajská prehliadka konala na rozhraní apríla a mája počas 3 dní. Prvý deň patril súťažiacim zo základných škôl. Podľa veku boli rozdelení do 3 kategórií, ktoré osobitne hodnotila odborná porota pozostávajúca z 3 členov – každý člen bol zástupcom iného regiónu, aby súťaž bola objektívna. Druhý deň súťažili študenti stredných škôl a dospelí od 20 rokov. Obidva „recitátorské“ dni sa konali v Slovenskom národnom literárnom múzeu v Martine. Tretí súťažný deň sa predviedli v Dome odborov Strojár detské recitačné kolektívy (členovia súborov museli mať v priemere do 15 rokov) a divadlá poézie (nad 15 rokov).


Tatiana PetrovskáLiliana KováčováKrajskej súťažnej prehliadky sa zúčastnilo spolu 97 recitátorov a 7 divadelných súborov z 11 okresov Žilinského kraja. Hodnotilo ich 18 porotcov. Porota vybrala napokon 7 súťažiacich v poézii, 6 súťažiacich v próze, 1 detský recitačný kolektív a 2 divadlá poézie, ktoré nás pôjdu reprezentovať do Dolného Kubína na celoslovenskú súťaž 59. ročníka Hviezdoslavovho Kubína organizovanú Národným osvetovým centrom, ktorá sa bude konať 19. – 22. júna 2013. Za turčiansky región bola jednoznačne víťazkou v 5. kategórii Tatiana Petrovská z Turian a pôjde nás reprezentovať na celoslovenské kolo. Odporúčaná na postup bola Liliana Kováčová zo SZŠ Bell Amos v Martine v prednese prózy v 1. kategórii. Diplom za výbornú interpretačnú disponovanosť členov DRK získala Súkromná základná umelecká škola A. Stodolu z Martina pod vedením Bibiany Tarasovičovej za stvárnenie Bájok od J. de La Fontaina.Organizátori krajskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, v detských recitačných kolektívoch a divadlách poézie Vajanského Martin sa každoročne usilujú zlepšovať úroveň súťaže, ktorá reprezentuje Turčianske kultúrne stredisko ale aj mesto Martin.

Dobro zvíťazí

Podľa reakcií porotcov i samotných súťažiacich sa organizácia súťaže stále zlepšuje, o čom svedčia i hodnotiace správy poroty, napr. Mgr. Márie Striššovej zo Žiliny – presedníčky poroty IV. a V. kategórie poézie: „Iba zainteresovaný aktér i divák rozumie, koľko úsilia a osobného nasadenia sa skrýva za organizovaním hodnoteného podujatia. Hodno vyzdvihnúť výborné organizačné zabezpečenie súťaže, využitie dôstojného prostredia a celkového duchovného ponímania akcie. Organizátori sa dokonale postarali o členov poroty i prítomných súťažiacich po odbornej i materiálnej stránke. Úctivý a srdečný prístup pracovníčok Turčianskeho osvetového strediska v Martine k porotcom i účastníkom recitálu bol viditeľný na každom kroku. Vďaka riaditeľke Turčianskeho osvetového strediska pani Kmeťovej, metodičke pani Jarošovej  i ďalším nemenovaným pomocníkom bol tohoročný Vajanského Martin v dôstojných priestoroch Slovenského národného literárneho múzea pekným a užitočným kultúrnym zážitkom.

Ocenení v I.kategórii próza

Na stiahnutie: Prehľad ocenených súťažiacich na krajskej prehliadke Vajanského Martin

Autor: Bc. Jana Jarošová, metodička pre umelecké slovo, TKS © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn