Vytlačiť túto stránku
pondelok, 20 máj 2013 00:00

UNM znížila záväzky po lehote splatnosti o 31 %

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
UNM znížila záväzky po lehote splatnosti o 31 % UNM znížila záväzky po lehote splatnosti o 31 %

Univerzitná nemocnica v Martine sa dlhodobo snaží o dobrý hospodársky výsledok. Šetrenie v zdravotníckom zariadení je však náročný proces, ktorého výsledky nie sú viditeľné okamžite.

Pri pohľade späť na posledné 2 roky nášho hospodárenia môžeme konštatovať, že najväčšie prínosy v podobe úspory nákladov nám zabezpečilo zníženie výdavkov na opravu a údržbu. Tu dosahujeme mesačnú úsporu vo výške približne 50-tisíc €. Druhým výrazným racionalizačným opatrením je realizovanie väčšiny služieb vo vlastnej réžii. V roku 2011 sme ukončili zmluvu na pranie a prenájom prádla, čo nám vynáša mesačnú úsporu vo výške 38-tisíc €.

Najvyšší podiel príjmov UNM tvoria platby od zdravotných poisťovní, ktorých výška žiaľ stále nepokrýva všetky naše náklady spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Celkový objem záväzkov po lehote splatnosti dosiahol v roku 2012 výšku 1 903-tisíc €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme dosiahli 31 % zlepšenie tohto ukazovateľa. 48,3 % z toho tvoria záväzky na lieky a ŠZM. Tu vidíme istý priestor na zlepšenie do budúcnosti a pripravujeme ďalšie racionalizačné opatrenia.

Aktuálny hospodársky výsledok výrazne ovplyvňuje zvyšovanie platov lekárov a zdravotných sestier,ktoré zdravotníckym zariadeniam ukladajú platné legislatívne normy . Percentuálny podiel osobných nákladov zamestnancov UNM na celkových ročných výdavkoch predstavoval v minulom kalendárnom roku výšku 53,5 % a toto číslo vzhľadom na plánovaný rast miezd lekárov opätovne porastie. Radi by sme zdôraznili, že napriek zložitej ekonomickej situácii v rezorte zdravotníctva UNM nemá dlhodobo žiadne dlhy voči verejným financiám, t.j.  Sociálnej poisťovni, Zdravotným poisťovniam a Daňovému úradu.

 

Autor: UNM © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky