utorok, 19 júl 2022 09:30

V Martine prebiehajú opravy na ceste I/65

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
V Martine prebiehajú opravy na ceste I/65 V Martine prebiehajú opravy na ceste I/65

Martin (18.07.2022) – Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina začala dňom 13. júla 2022 vykonávať opravy na ceste I/65, ktorá prechádza mestom Martin. Práce by mali byť ukončené 25. augusta 2022.

Na základe rámcovej dohody pod názvom „Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC“, ktorá bola uzatvorená medzi Slovenskou správou ciest Bratislava a Združením Stred EUROVIA-DOPRASTAV pod názvom diela „Cesta I/65 Martin, ul. Kollárova – okr. križ. na ul. Jilemnického (OK Košúty),“ sa v meste Martin začali dňa 13. júla 2022 na ulici Jilemnického práce na oprave cesty I/65. Práce na opravách ciest budú pokračovať podľa harmonogramu ulicami A. Pietra, M.R.Štefánika, Jesenského a budú ukončené križovatkou ulíc Kohútova a Jesenského. Cena diela je financovaná Slovenskou správou ciest Bratislava vo výške 1 966 677,52 eur s DPH.

 

Práce spočívajú v odfrézovaní pôvodného asfaltového podkladu a asfaltového krytu v aplikácii spojovacieho postreku k modifikovanej emulzii, v montáži geomreže slúžiacej na vystuženie asfaltových vrstiev, v uložení nových ložných vrstiev modifikovaného asfaltu a uložení nových obrusných vrstiev z modifikovaného asfaltu. Popri týchto prácach budú v opravovaných úsekoch výškovo upravené uličné vpuste a poklopy. Celková plošná výmera opravovaných úsekov na ceste I/65 je 56 772 m2

 

„Táto rekonštrukcia je pokračovaním I. etapy z decembra 2019, v rámci ktorej boli v meste Martin preinvestované finančné prostriedky na opravy cesty I/65 vo výške 214 800 eur. Dva a pol roka sme čakali na ďalšiu finančnú dotáciu a dnes je to realita vďaka návšteve predsedu parlamentu Borisa Kollára. Podľa harmonogramu sa práce začali 13. júla a verím, že všetko bude hotové do konca augusta. Martin tak bude mať kompletne zrekonštruované hlavné trasy v centre. Martinčanov by som touto cestou chcel požiadať, aby boli trpezliví a rešpektovali dočasné dopravné značenie, nakoľko výkon prác sa nezaobíde bez obmedzení,povedal primátor Ján Danko.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk