piatok, 26 august 2022 12:51

MARTIN: Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC prebiehali aj v noci Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(14 hlasov)
MARTIN: Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC prebiehali aj v noci MARTIN: Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC prebiehali aj v noci

SSC IVSC Žilina v rámci opráv ciest I. triedy v svojej správe opravila aj úsek cesty I/65 v Martine v celkovej dĺžke 3154 metrov. V Martine sa takto realizovali opravy na piatich úsekoch: ul. Jilemnického, ul. A. Pietra, ul. M. R. Štefánika a časť ul. L. Novomeského, ul. Kohútova a nakoniec križovatka ul. Kohútova a Jesenského, ktorou táto stavba finišovala.

Cieľom rekonštrukcie cesty I/65 v Martine bola komplexná obnova konštrukčných vrstiev vozovky jazdných pruhov, ako aj stredových prejazdov medzi jednotlivými pruhmi, odbočovacích a pripájacích pruhov, dvoch najviac frekventovaných križovatiek na danom úseku cesty I. triedy a autobusových zastávok. Taktiež sa v rámci opravy výškovo upravili uličné vpuste a vymenili a výškovo upravili kanalizačné poklopy.

 

 

Oprava pozostávala z odfrézovania jestvujúceho asfaltového krytu hrúbky 110 mm, ktorý bol značne opotrebovaný a zdegradovaný, následným položeným výstužnej geomreže zo skleného vlákna na spojovací postrek. Na takto pripravený podklad sa realizovali nové konštrukčné vrstvy vozovky. Na celý rekonštruovaný úsek boli položené dve vrstvy asfaltovej zmesi, obidve vrstvy z modifikovaného asfaltu I. triedy.

 

opravy-ciest-martin
opravy-ciest-martin
opravy-ciest-martin
opravy-ciest-martin
opravy-ciest-martin
opravy-ciest-martin

 

V termínoch od 20.08.2022 do 26.08.2022 vstúpili práce do poslednej etapy opravy cesty I/65 v Martine a to v úseku km 136,415 – km 136,513 – križovatka ul. Kohútova a ul. Jesenského. Stavebné práce boli realizované prevažne v nočných hodinách a to z dôvodu vysokej frekvencie dopravy v danom úseku počas dňa a taktiež z dôvodu minimalizácie obmedzenia dopravy v časových intervaloch od 18:00 až do skorých ranných hodín počas celého obdobia. Pri prácach bola vypnutá cestná svetelná signalizácia na križovatke ul. P. Mudroňa s ul. Kohútova a taktiež na križovatke ul. Jesenského a ul. Kohútova.

 

  • Zmluvná cena rekonštrukcie cesty I/65 Martin:  1,967 mil. EUR s DPH
  • Termín realizácie: 13.7.2022 – 26.8.2022 (45 dní)
  • Dĺžka opraveného úseku cesty I/65: 3 154 m
  • Plocha rekonštruovanej cesty: 56 772 m2
  • Množstvo zabudovaných ton asfaltovej zmesi: 15 000 ton

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn