Vytlačiť túto stránku
piatok, 09 september 2022 11:54

Žena v tiesni: Bezpečná cesta z násilia

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Žena v tiesni: Bezpečná cesta z násilia Žena v tiesni: Bezpečná cesta z násilia

Cieľom konferencie, ktorá sa konala 7. septembra v Turčianskej galérii, bola prezentácia projektu Bezpečná cesta z násilia, ktorý je zameraný na komplexnú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch. Projekt realizuje združenie Žena v tiesni pod záštitou Nórskeho veľvyslanectva. Ide o partnerský projekt, ktorý prebieha s organizáciou My mamy postupne vo viacerých krajoch na Slovensku.

Občianske združenie ŽENA V TIESNI pracuje v prospech eliminácie násilia páchaného na ženách už od roku 2005. Poradňa je zameraná na pomoc a ochranu žien, ktoré zažívajú násilie v intímnych vzťahoch a ich deti.

 

 

Aktivity primárnej prevencie združenia ŽENA V TIESNI sa zameriavajú na širokú verejnosť. Zahŕňajú prácu so všetkými vekovými skupinami, vrátane spolupráce so žiakmi a žiačkami v školách, či stretnutia so seniormi a seniorkami. Združenie odporuje aj verejnú diskusiu o násilí páchanom na ženách a usiluje sa o zmenu postoja verejnosti a jej mobilizáciu k aktívnej intervencii proti násiliu páchanému na ženách.

 

 

Som rád, že v Martine máme organizáciu, ktorá už viac než pätnásť rokov aktívne pracuje v oblasti prevencie násilia a poskytovaniu pomoci týraným ženám, matkám aj deťom. Projekty združenia zahŕňajú prácu so všetkými vekovými skupinami, vrátane spolupráce so žiakmi a žiačkami v školách, či stretnutia so seniormi a seniorkami. Ich činy si vyžadujú veľkú profesionalitu, cit aj empatiu a to si na členkách združenia a aj ich spolupracovníkoch veľmi vážim. Ďakujem združeniu Žena v tiesni, že pracuje v prospech eliminácie násilia a som rád, že mesto Martin sa mohlo zapojiť do viacerých projektov tejto organizácie,“ uviedol primátor Ján Danko.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA