Reklama
štvrtok, 23 máj 2013 00:00

Viac ako peniaze – o peniazoch žiakom trochu inak

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Viac ako peniaze – o peniazoch žiakom trochu inak Viac ako peniaze – o peniazoch žiakom trochu inak

VIAC AKO PENIAZE je názov vzdelávacieho programu Junior Achievement Slovensko (JASR) a Slovenskej bankovej asociácie (SBA), ktorého cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančnému plánovaniu svojej budúcnosti. Aktuálnosť a potrebnosť takéhoto vzdelávania potvrdili aj výsledky vstupného testovania, kde zo 4000 testovaných žiakov základných a stredných škôl zapojených do tohto programu iba 4 % vyriešilo vstupný test úspešne.

Žiaci 6.ročníka Evanjelickej spojenej školy v Martine absolvovali v rámci tohto zážitkového vzdelávacieho programu netradičnú vyučovaciu hodinu v rámci ktorej sa oboznámili s rozdielmi medzi elektronickou a embosovanou platobnou kartu. Žiaci sa naučili rozpoznať ochranné prvky týchto kariet a boli oboznámení so základnými pravidlami ich bezpečnostného používania. Súčasťou hodiny bola i súťaž o najoriginálnejší grafický návrh vizuálu platobnej karty, v rámci ktorej mohli žiaci povoliť uzdu svojej fantázie a kreativity. „Myslím, že informácie získané na takýchto hodinách mi môžu ušetriť nielen peniaze, ale aj veľa ďalších nepríjemností spojených so zneužitím platobnej karty, ktorých intenzita v poslednej dobe narastá,“ zhodnotila hodinu jedna zo žiačok.
 
Víťazný návrh vizuálu platobnej karty

Žiaci 9.ročník sa pod vedením Ing. Jána Linceniho - regionálneho riaditeľa jednej zo stavebných sporiteľní  oboznámili so zákonitosťami realitného trhu a rôznych možnostiach prefinancovania kúpy nehnuteľnosti, ktorá mnohých žiakov v budúcnosti určite čaká.
 
Hodina s výkladom odborného konzultanta žiakov zaujala

Ako učiteľ najviac oceňujem, že zvyšovanie finančnej gramotnosti je realizované prostredníctvom zážitkových metód, konzultantov z praxe, praktických cvičení, či interaktívnej online učebnice. To všetko sú prvky, ktoré zvyšujú záujem žiakov o obsah vyučovania a prispievajú k vyššej efektivite vyučovacieho procesu. Tento program je praktickým príkladom možnosti spolupráce štátneho, občianskeho i podnikateľského sektora, čo jeho veľkou výhodou v porovnaní s podobnými vzdelávacími projektmi,“ ozrejmil význam tohto vzdelávania Mgr.Dušan Haško.

V programe Viac ako peniaze je v súčasnosti zapojených 137 učiteľov a 4 023 žiakov. „Vďaka akreditácii vzdelávacieho programu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá nám bola udelená v decembri minulého roku, môžu učitelia a vychovávatelia získať 25 kreditov v rámci kontinuálneho inovačného vzdelávania,“ konštatoval programový manažér JASR Peter Kalčevský. Učitelia sa môžu prihlásiť do programu prostredníctvom portálu Viac ako peniaze.

Autor: Dušan Haško © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn