Reklama
nedeľa, 26 máj 2013 21:10

Martinčan pocestuje na olympiádu v Brisbane

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Martinčan pocestuje na olympiádu v Brisbane Martinčan pocestuje na olympiádu v Brisbane

Do roku 2013 bolo úspešne zorganizovaných už 24 Medzinárodných olympiád v informatike (IOI). Pre rok 2013 je organizátorom Austrália. Olympiáda sa bude konať 6.-13. júla 2013 v Brisbane. IOI sa zúčastňujú 4 najlepší z každej zo zúčastnených krajín. Na podujatie pricestujú žiaci z takmer osemdesiatich krajín začínajúc Európu od Južnej Ameriky po Afriku nevynímajúc.

Výber slovenského olympijského tímu je pomerne zdĺhavý proces

Všetko sa začína domácim kolom Olympiády v Informatike kategórie A, ktoré prebieha približne v prvom školskom polroku. Do krajského kola sa kvalifikuje niečo cez 50 najlepších žiakov. Krajské kolo sa uskutočnilo 22.1.2013, kde po precíznom opravení a preštudovaní odovzdaných riešení Slovenskou komisiou olympiády v informatike, prevažne tvorenou profesormi UK v Bratislave, bolo vybraných 30 najlepších riešiteľov do celoštátneho kola.

Tento rok sa celoštátne kolo uskutočnilo v Košiciach pod záštitou UPJŠ

Celoštátne kolo pozostáva z teoretického a praktického dňa. V každom z nich je možné získať 30 bodov. Úlohy bývajú kvalitne pripravené aj vďaka dohode medzi Českou a Slovenskou republikou. Celoštátne kolo je v rovnakom čase v oboch štátoch, pričom v ich príprave sa každý rok krajiny striedajú - tento rok mali túto úlohu práve Česi. S počtom bodov 38 sa tretie miesto podarilo získať práve Jozefovi Markovi, žiakovi martinského 8-ročného Gymnázia Jozefa Lettricha.


Najlepších 14 žiakov je pozvaných na týždenné výberové sústredenie pre medzinárodné olympiády. Na celom výberovom sústredení sa dá získať aj cez 900 bodov. Celý týždeň prakticky spočíva v praktickom programovaní náročných úloh od rána do večera (v strede týždňa je tzv. voľnejší deň, kedy je poobede voľno). "Je to náročné hlavne na psychiku, vydržať tlak v prípade, že deň dva pred koncom ste niekde v prvých 4 pozíciach, je naozaj enormný," vysvetľuje Jozef Marko. Študentovi Gymnázia Jozefa Lettricha sa podarilo obhájiť tretie miesto z celoštátneho kola aj na výberovom sústredení a získal miestenku reprezentácie Slovenska na International Olympiad in Informatics.


Celý tím, ktorý pocestuje do Brisbane, je podľa poradia nasledovný

- Eduard Batmendijn 2tr. Cirk. gym. sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

- Jakub Šafi 4tr. Gym. P. Horova, Michalovce

- Jozef Marko 4tr. Gym. J. Lettricha, Martin

- Jaroslav Petrucha 4tr. Gym. Metodova, Bratislava


Na výberovom sústredení sa taktiež vyberajú žiaci na CEOI - Certain Europe Olympiad in Informatics - Stredoeurópska olympiáda v informatike, ktorej sa zúčastňuje každoročne okolo 13 krajín strednej Európy. Postupujúci tím je zložený taktiež zo 4 členov, avšak platia tu mierne iné pravidlá výberu: štvrtáci, ktorí postupujú na IOI, nemôžu postúpiť na CEOI. Jozef Marko sa preto tento rok nemohol zúčastniť CEOI, ktoré bude v Chorvátsku. Minulý rok mu ušlo CEOI práve o jedno miesto.

 

Prípravné sústredenia na IOI prebehnú vo Varšave (PL) a Davose (CH)
SK OI a Iuventa organizuje Česko-Poľsko-Slovenské sústredenie ako prípravu pred medzinárodnými kolami, ktoré sa tento rok uskutoční vo Varšave počas jedného týždňa začínajúc 16.6. Na CPSPC (Czech-Poland-Slovak preparing contest) sa zúčastňuje 6 najlepších z každej krajiny - zo Slovenska sú nimi IOI tím a dvaja najlepší neštvrtáci - patrí sem aj Jozef Marko. Každoročnou tradíciou za posledných osem rokov sa taktiež stalo Švajčiarske prípravné sústredenie - tzv. Davos Camp. Švajčiari chcú zatraktívniť prípravu pre zhruba 12 švajčiarskych členov tímu pozývaním 3-4 žiakov z iných krajín (minulý rok: SVK, RUS, ROM, Hong Kong). Davos je vychytené lyžiarske stredisko a preto je sústredenie organizované práve začiatkom kalendárneho roka.

 

Traja žiaci, ktorí sa tento rok zúčastnili Davos Camp-u boli práve: Eduard Batmendijn 2. Cirk. gym. sv. Mikuláša Stará Ľubovňa Jakub Šafi n 4. Gym. P. Horova Michalovce a Jozef Marko 4. Gym. J. Lettricha Martin. Medzi hlavnú národnú prípravu zhruba 30-ich žiakov patrí Korešpondenčný seminár z programovania - tzv. KSP, organizovaným spolkom Trojsten. Počas dvoch polrokov žiaci doma riešia rôzne úlohy a 16 najlepších z kategórie Z a 16 z kategórie O je pozvaných na týždenné sústredenie, Jozef Marko sa ho mal možnosť zúčastniť už trikrát.


Tohtoročnému slovenskému reprezentačnému tímu IOI držíme palce, aby priniesli čo najlepšie medaily!

Autor: Matej Bórik, Jozef Marko © Autorské práva sú vyhradené

{fcomment lang=sk_SK}

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn