utorok, 28 máj 2013 00:00

Turčianska galéria predstavila zaujímavý výstavný projekt Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Turčianska galéria predstavila zaujímavý výstavný projekt Turčianska galéria predstavila zaujímavý výstavný projekt
Dvojvernisáž výstavy "M(i)esto medzi pamäťou a nepamäťou" a "Pôdorys premenlivosti" prilákala do galérie množstvo hostí. Výstava je pilotným projektom prezentačných aktivít Turčianskej galérie k 30. výročiu jej vzniku. Po vernisáži si hostia mohli pozrieť aj dokumentárny film Nový život, ktorého režisérom je Adam Oľha.
 
Nový život nikdy nie je jednoduchý...
Film Nový život je skutočne zaujímavým príbehom rodiny a všetkých jej členov. Vernisáže a premietania filmu v Turčianskej galérii sa zúčastnila aj herečka a matka autora Jana Oľhová. Myšlienky filmu siahajú do roku 2005, kedy sa otec dokumentaristu Adama Oľhu rozhodol opustiť svoju ženu a šesť detí a začať nový život. Adam ako najstarší zo súrodencov a posledný muž v rodine skúma otcove staré obrazové záznamy, porovnáva ich zo súčasnosťou a pokúša sa zistiť, čo viedlo k tejto radikálnej zmene. Mapuje vzťah rodičov od jeho začiatku, odhaľuje problémy v komunikácii medzi mužom a ženou a pozoruje, ako sa problémy rodičov odrazili v živote jeho sestier. 
 
Trailer k filmu Nový život
 
httpv://youtu.be/5vOwAVYZvd0
 
M(i)esto medzi pamäťou a nepamäťou
Predmetom záujmu tematizovaného výstavného projektu je kultúrna pamäť mesta Martin, resp. jej autorská reflexia v dielach výtvarníkov inšpirované ideovým posolstvom, historickou osobnosťou, udalosťou, či konkrétnym umeleckým dielom pochádzajúcim z historických (kultúrnych), dejín mesta Martin z doby jeho slávnej éry konca 19. a prvej polovice 20. st. Ďalším plánom výstavy je časová paralela medzi minulosťou a prítomnosťou, reprezentovaná názormi a postojmi umelcov na obecnejšie formulovanú reflexiu hodnôt, ktoré spoluvytvárajú „kultúrnu pamäť mesta“.
 
Spomínanie nemusí byť pozitívne či nostalgické
V celospoločenskom kontexte predstavuje jedinečnú príležitosť nepriamej konfrontácie medzi tým, čo sa v histórii etablovalo ako kultúrna hodnota a neskôr zaniklo ako nepotrebný „kultúrny relikt“. Výstava sa zamýšľa nad problematikou formovania historickej a kultúrnej pamäti, kde pamäť predstavuje fenomén štruktúrovaný práve kultúrnymi a sociálnymi inštitúciami, ktoré ju nielen formujú, ale aj deformujú. Kultúrna pamäť je súčasťou nielen každodennosti, ale aj ďalších, špecifických svetov, aj toho umeleckého. „Miesto - mesto“ je vytvárané príbehmi, učebnicami, pomníkmi, pamätnými tabuľami, sviatkami a nemôže bez udalostí spoločného spomínania existovať.

Pôdorys premenlivosti
Výstavný projekt "Pôdorys premenlivosti" si kladie za úlohu tematizovanie priestorových premien vo vzťahu k inštitucionálnemu rámcu galérie. Problematizuje galériu, ktorá sa stáva už nielen miestom expozície, ale aj miestom exponovania javov, ktoré sa odohrávajú mimo jej "pôdorys". Projekt hľadá súvislosti medzi verejným a súkromným, viditeľným a zviditeľňovaným, vnútorným a vonkajším vystaveným a skrytým. Ústrednou motiváciou výstavy je upriamenie pozornosti na často marginalizované javy odohrávajúce sa v priestore galérie. Tento je v prípade projektu "Pôdorys premenlivosti" chápaný ako základný motív, ktorý je potrebné vystaviť. Je bazálnym artefaktom expozície.
 
Umelci oslovení k spolupráci na projekte (Magdaléna Kuchtová, Daniel Dida, Juraj Gábor) pracujú s reálnymi predmetmi, ktoré sú súčasťou galérie - inštitúcie. Ich premiestňovaním, preskupovaním, zmnožením či odoberaním pretvárajú priestor galérie tak aby došlo k narušeniu tradičnej schémy vnímania artefaktu. Umelecké dielo je nahradené reálnym, banálnym alebo úžitkovým predmetom, cez ktorého vnímanie dochádza k reflexií a prehodnocovaniu zaužívaného spôsobu pohľadu a správania sa vo výstavnom priestore.
 
Trvanie výstav: 24. 05. 2013 - 07. 07. 2013

Autor: Matej Bórik, Turčianska galéria © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn