Reklama
štvrtok, 30 máj 2013 11:43

Univerzitná nemocnica v Martine hostila uznávaných chirurgov

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Univerzitná nemocnica v Martine hostila uznávaných chirurgov Univerzitná nemocnica v Martine hostila uznávaných chirurgov

24. mája 2013 sa na medzinárodnom sympóziu Šteinerov chirurgický deň stretloviacero uznávaných slovenských, českých a maďarských chirurgov. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Jána Danka, CSc. Pozvanie prijala aj manželka prof. Pavla Šteinera, emeritná primárka martinskej anesteziológie MUDr. Magdaléna Šteinerová.

Pamiatka k nedožitému jubileu prof. Pavla Šteinera

Prof. MUDr. Pavol Šteiner, DrSc., ktorého nedožité 105. výročie narodenia si účastníci sympózia pripomenuli, patril medzi priekopníkov slovenskej chirurgie. V medzivojnovom období pôsobil v Londýne, kde jeho odborné úspechy ocenili udelením titulu člena Kráľovskej chirurgickej spoločnosti. Počas pôsobenia v Anglicku sa venoval najmä traumatológii a hrudnej chirurgii. Po druhej svetovej vojne sa vrátil na Slovensko  a od roku 1946 bol primárom Chirurgického oddelenia nemocnice v Martine. Významne prispel k založeniu Jesséniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Bol jedným zo zakladateľov slovenskej kardiochirurgie, keď v roku 1953 vykonal prvú úspešnú operáciu srdca – mitrálnu stenózu na Slovensku. Rovnako ako prvý vykonal v roku 1968 úspešnú embolektómiu artérie pulmonalis pomocou mimotelového obehu.

Prof. Šteiner bol nielen svetovo uznávaným chirurgom, ale aj úspešným športovcom. Opakovane získal titul majstra Československa v plávaní na 100m voľným štýlom a zúčastnil sa 2 olympiád v národnom mužstve. Jeho život predčasne ukončila v roku 1969 náhla smrť pri jeho milovanom športe plávaní.

Šteinerov chirurgický deň sa stal tradičným odborným podujatím, na ktorom si vymieňajú svoje skúsenosti a poznatky z praxe naši i zahraniční chirurgovia. Tento ročník mal z odborného hľadiska široký záber, rovnako ako to bolo aj u samotného prof. Šteinera. Hostia odprezentovali  prednášky z transplantačnej chirurgie, kardiochirurgie, cievnej chirurgie, hrudnej chirurgie i neurochirurgie. Zásluhou dlhoročného úsilia predsedu Spolku lekárov SLS v Martine, prof. MUDr. Júliusa Mazucha, DrSc., ktorý bol žiakom prof. Šteinera, ostáva  tento výnimočný človek v povedomí odbornej verejnosti aj v treťom tisícročí.

 

Autor: UNM, foto: JLF UK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn