Reklama
štvrtok, 30 máj 2013 20:11

SNK: Digitalizačné pracovisko vo Vrútkach funguje v dvojzmennej prevádzke

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
SNK: Digitalizačné pracovisko vo Vrútkach funguje v dvojzmennej prevádzke SNK: Digitalizačné pracovisko vo Vrútkach funguje v dvojzmennej prevádzke

Digitalizačné pracovisko vo Vrútkach, ktorého vybudovanie je súčasťou projektu Digitálna knižnica a digitálny archív spolufinancovaného z fondov Európskej únie v rámci Prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti, od mája tohto roku prešlo na dvojzmennú prevádzku.

V súčasnosti v ňom pracuje takmer 60 zamestnancov a skenuje sa na trinástich automatických, poloautomatických a manuálnych skeneroch. Uviedla generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice (SNK) Katarína Krištofová na Jarnej konferencii ITAPA 2013, ktorá sa konala vo štvrtok 30. mája 2013 v bratislavskom hoteli Bôrik.

V priebehu tohto roka sa technologické vybavenie digitalizačného pracoviska rozšíri o ďalších šesť automatických, dva manuálne a jeden skener na veľkoformátové dokumenty“, povedala Katarína Krištofová v rámci svojho vystúpenia na konferencii. Digitalizácia slovacikálnych dokumentov z depozitu SNK bola v digitalizačnom pracovisku vo Vrútkach spustená v pilotnej prevádzke v septembri 2012 a od novembra toho istého roku nabehla na jednozmennú prevádzku s 35 zamestnancami.

K významnému posunu došlo za posledný rok, podľa slov generálnej riaditeľky SNK, aj v aktivite Príprava dokumentov na digitalizáciu a ich chemické ošetrenie. „Obstarala sa manipulačná a čistiaca technika, od novembra minulého roka sú na Pracovisku prípravy a čistenia dokumentov v SNK v prevádzke jeden automatický čistiaci stroj na knihy a dve manuálne čistiace zariadenia, ku ktorým od januára 2013 pribudol ďalší automatický čistiaci stroj na knihy a veľkoformátové dokumenty“, uviedla. V súčasnosti na spomínanom pracovisku pracuje desať zamestnancov. „Doteraz bolo z nenávratného finančného príspevku vyčerpaných viac ako 5 miliónov eur, zdigitalizovalo sa viac ako 200 000 objektov a k dnešnému dňu sa na projekte podieľa 99 zamestnancov, z toho 78 na 100 percent svojho pracovného úväzku“, skonštatovala Katarína Krištofová.

Hlavným cieľom projektu Digitálna knižnica a digitálny archív je digitalizácia viac ako 2,5 milióna objektov, z ktorých polovicu tvoria objekty zo slovacikálneho konzervačného fondu SNK, ako sú monografie, noviny a časopisy, odborné články zo zborníkov a odborných periodík a špeciálne dokumenty ako mapy či pohľadnice. Druhú polovicu objektov tvoria archívne dokumenty zo zbierok Slovenského národného archívu (SNA), z ktorých najvýznamnejšiu časť tvoria sčítacie hárky zo sčítaní ľudu z prvej polovice 20. storočia. Predmetom digitalizácie v SNA budú tiež archívne dokumenty ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z rokov 1969 až 1989.

 

Autor: Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn