streda, 21 november 2012 12:57

Posolstvá bratov Cyrila a Metoda očami detí.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Posolstvá bratov Cyrila a Metoda očami detí. Posolstvá bratov Cyrila a Metoda očami detí.

Turčianska galéria v Martine pripravila pre deti k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na naše územie pútavé dielne, na ktorých pracujú s textom písma hlaholika. Boli sme sa na nich pozrieť. Školáci môžu tvoriť z neznámych znakov slová, vytvárať svoj odkaz - šifru do koláží, tlačený text doplnia ilumináciami podľa vlastnej predstavy.

Projekt je určený pre deti základných škôl, ktoré sa hravou formou zoznamujú s významom odkazu Cyrila a Metoda v našich dejinách. Turčianska galéria pripravila tri rôzne tvorivé aktivity. Prvou je výskumnícka, táto ponúka deťom možnosť zahrať sa na archeológov. Deti nájdu rôzne útržky textu v hlaholike a podľa tabuľky s prekladom majú možnosť tento text doplniť, vytvoriť nové slová a vety. Druhá, iluminátorská aktivita pozostáva z doplnenia úvodného okrasného písmena na začiatok historického textu. Písmeno farebne dotvoria ornamentom a ilumináciami podľa vlastnej predstavy. Vznikajú tak zaujímavé obrázky. Poslednou aktivitou je tvorba odkazov na papier pomocou tušu. Svoje myšlienky prepíšu hlaholikou na výtvarne zaujímavý papier, z ktorého sa pripraví tienidlo na sviečku.

Slovo a svetlo sa stanú tak posolstvom bratov Cyrila a Metoda.

Deti tieto aktivity nesmierne zaujali. Diela tvoria s veľkým nasadením a o ich záujme svedčí aj to, že takmer každé dieťa si zobralo vzor hlaholiky aj domov. Výstupom tohto zaujímavého projektu sú koláže s textom hlaholiky doplnené o slovné odkazy detí, pripravujú sa aj svietniky s textom napodobujúcim hlaholiku a rôzne iné zaujímavé výtvory, ktorých výstava bude oficiálne sprístupnená 17. 12. 2012 v Turčianskej galérii na Daxnerovej ulici v Martine. Pre veľký záujem  budú dielne prebiehať aj v januári 2013. 

Posolstvá bratov Cyrila a Metoda očami detí.

Autor: Matej Bórik, Viera Babjaková, Eva Mužilová

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn