Vytlačiť túto stránku
streda, 12 jún 2013 22:23

Vernisáž výstavy súťažných návrhov areálu SIM Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)
Vernisáž výstavy súťažných návrhov areálu SIM Vernisáž výstavy súťažných návrhov areálu SIM

Areál bývalých vojenských skladov SIM v Priekope môže vyzerať aj inak, ako sme boli doposiaľ zvyknutí. Ukázala to verejná anonymná urbanisticko - architektonistická súťaž návrhov, ktorej víťaz si predstavil zapadnutý priestor bývalých vojenských skladov na okraji mesta ako multifunkčný priestor pre relax, výstavníctvo, voľný čas či kultúru. Všetky súťažné návrhy boli sprístupnené verejnosti na vernisáži v utorok 11. júna v budove Millénia, výstava návrhov potrvá aj počas letných mesiacov.

Útvar hlavného architekta mesta Martin vyhlásil 4. februára verejnú anonymnú jednokolovú ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov, ktoré by riešili areál bývalých vojenských skladov SIM v Martine. Tie mesto získalo od Armády SR, ktoré ako nepotrebný majetok armády prešiel do vlastníctva mesta za symbolickú sumu. Sklady sa dodnes využívajú len ako priestor pre Mestský hasičský zbor Priekopa, organizáciu športových a kultúrnych aktivít, no vďaka veľkej 14- hektárovej rozlohe majú potenciál plniť v meste funkciu, aká tu doposiaľ neexistuje. Mesto uvažuje o možnosti situovať tu mestský park kultúry a oddychu, výstavisko a priestor pre hlukovo náročnejšie podujatia, čím priestor získa nadregionálny význam.


Galéria niektorých z návrhov bývalých vojenských skladov SIM

Veľa autorov svojich návrhov vykreslilo bývalé sklady ako výstavnícky priestor, kde by sa mohla odprezentovať strojárska história mesta, hasičské múzeum, múzeum koľajových vozidiel, teda prvky, ktoré sa nejakým spôsobom najmä v minulosti podieľali na identite mesta. Keďže priestor skladov je naozaj veľký, mohol by slúžiť aj ako ubytovňa, sociálne ubytovanie alebo ubytovanie pre zamestnancov východného priemyselného parku. Niektoré návrhy zaujali aj názvom, napríklad jeden z autorov si skratku SIM preložil ako Sunny Island Martinland – slnečný ostrov Martin,“ zhrnul nápady hlavný architekt mesta Róbert Dúbravec.

 

Víťazom súťaže sa stali autori z GFI a.s., Jng. arch. Radoslav Grečmal a Ing. arch. Pavol Franko

 

FILOZOFICKO - KONCEPČNÉ VÝCHODISKÁ NÁVRHU: na stiahnutie (PDF)

Plagát k víťaznému návrhu: na stiahnutie (PDF)

 

Návrhy posudzovala sedemčlenná odborná porota, ktorej predsedom bol Ján Bahna, Róbert Dúbravec, ktorý bol podpredsedom poroty a ďalší členovia Michal Gaj st., Bohumil Kováč, Martin Krupauer, Dušan Voštenák a Ľubomír Závodný. „Tí autori, ktorí úlohu lepšie pochopili, ponechali centrálnu časť areálu nezastavanú, kde by mohli prebiehať rôzne festivaly, športové podujatia, koncerty a po obvode situovali zástavbu dopĺňajúcu existujúce stavby, ktoré majú svoju architektonickú hodnotu,“ prezradil podpredseda poroty Róbert Dúbravec. Urbanistické a architektonické zásady rozvoja areálu SIM a jeho nové funkcie navrhnuté v súťaži, by mali byť východiskom pre novú projektovú dokumentáciu na riešenie areálu a jeho stavieb. Keďže na realizáciu projektu však zatiaľ nie sú vyčlenené finančné prostriedky, víťazný návrh bude pripravený do budúcna.

 

Autor: Mesto Martin, foto Matej Bórik © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky