pondelok, 17 jún 2013 20:39

Turčianske slávnosti folklóru oživili dávne tradície Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(14 hlasov)
Turčianske folklórne slávnosti v Múzeu slovenskej dediny Turčianske folklórne slávnosti v Múzeu slovenskej dediny

15.-16. júna 2013 sa stretlo v Múzeu slovenskej dediny v Martine množstvo folklórnych súborov. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program s vystúpeniami, remeselníci, podkúvanie koní i škola plieskania bičom. Počas slnečných dní sme mohli vidieť aj domácich inštrumentalistov alebo žiakov SOŠ obchodu a služieb, ktorí si pripravili vystúpenie pod názvom „Tradičná turčianska svadba“.

Turčianske slávnosti folklóru – keby sme ich prirovnali k švárnej deve – sú v najlepších rokoch. Prekonali problémy zrodu, zelené roky i roky dozrievania. Dnes vedia aké je ich poslanie, čo chcú dosiahnuť, čo ukázať a aké zážitky dopriať svojim návštevníkom. Po skromných začiatkoch na martinských Stráňach im istý čas bolo dopriate výslnie martinského amfiteátra, na dlhšiu dobu sa ich domovom stala obec Blatnica. Potom sa vrátili do Martina, kde im svoju náruč otvoril areál Múzea slovenskej dediny,“ hovorí Hana Zelinová o histórii slávností.

 

Turčianske kultúrne stredisko pripravilo mimoriadne bohatý program - postupne vám ho predstavíme

Festival odštartovalo podujatie „Dnes tovariš, zajtra majster“, následne podujatie v Turčianskej galérii pod názvom „Súznenie“ (hudobno – poetický program, ktorého jedna časť bola venovaná spomienke na nedožitých 70 rokov turčianskeho primáša – Ing. Dušana Tumu). V piatok 14.6.2013 sa širokej verejnosti predstavili domáce folklórne kolektívy na Živých pozvánkach na Kamennom námestí v Martine, oddychovej zóne na Severe a v obchodnom centre Tulip. Piatkový večer uzavrelo „Mráčkuvanie“ – stretnutie folkloristov pri ľudovej piesni.

V sobotu, úvodom podujatia, sme v skanzene stretli aj žiakov SOŠ obchodu a služieb z Martina, ktorí pripravili návštevníkom Múzea slovenskej dediny prezentáciu štúdijných odborov.

Mali sme možnosť vidieť aj vystúpenie, ktoré pripravili ich spolužiaci zo študijného odboru hotelová akadémia v spolupráci s folklórnym súborom Lysec pod názvom „Tradičná turčianska svadba“. Týmto vystúpením chceli žiaci milovníkom folklóru priblížiť zvyky a tradície súvisiace s organizovaním svadby v regióne Turiec z obdobia približne pred 100-150 rokmi. Aktéri podujatia podali obdivuhodné výkony, za ktoré ich publikum ocenilo dlhým potleskom. 

Do scenára podujatia sme zaradili najdôležitejšie etapy príprav na svadbu, ktorými v minulosti boli hlavne pytačky, pýtanie svadobného pierka, ohlášky prostredníctvom zváčky, odovzdávanie svadobných darov, výber nevesty, obliekanie nevesty a odobierka od rodičov. Vyvrcholením podujatia bola samotná svadba, ktorá začínala svadobným sprievodom, pokračovala obradom v kostole a končila svadobnou hostinou  s veselicou," priblížil nám program PhDr. Peter Huľo, PhD, učiteľ odborných predmetov.

"Naša škola sa regionálnym zvykom a tradíciám venuje už viac rokov. Táto problematika sa včleňuje nielen do výučby odborných predmetov, ktorými sú Stolovanie, Príprava pokrmov, Potraviny a výživa, ale aj do výučby všeobecno-vzdelávacích predmetov, napr. do výučby cudzích jazykov, slovenského jazyka, či dejepisu. Našim cieľom je naučiť žiakov poznať svoju vlastnú identitu. Vedieť kto sú, odkiaľ pochádzajú, kto boli ich predkovia, k akej spoločenskej vrstve patria, ap. Sme presvedčení, že poznanie vlastnej identity im pomôže nadobudnúť pocit sebaistoty, ktorý je potrebný pre život každého jednotlivca. Podujatie „Tradičná turčianska svadba“ bola jednou z možností, ako dospieť k uvedomeniu si seba samého a hodnôt, ktoré s našou existenciou súvisia. Veríme, že podobných podujatí, ktoré nám umožnia napĺňať naše ciele a ktorými potešíme nielen návštevníkov regiónu Turiec, ale aj svojich spoluobčanov bude stále pribúdať," doplnil Peter Huľo.

Podkúvanie koní a škola plieskania bičom

Medzi stánkami remeselníkov sme našli aj pekárov kaukazského chleba. Bývalí azylanti z Čečenska to v živote nemali ľahké, museli utekať pred vojnou a podarilo sa im usadiť na Slovensku. Počas desiatich rokov si hľadali prácu a napokon sa im podarilo spojiť s Občianskym združením Eliáš z Banskej Bystrice, ktoré im pripravilo plán a podmienky na rozbeh podnikania. V roku 2012 sa predstavili na prvých podujatiach a po prvých úspechoch sa rozhodli prezentovať aj na rôznych jarmokoch a trhoch. Na výrobu produktov používajú tradičné recepty, našli sme tu aj placky s tvarohom a rôzne pirôžky pôvodom z ruskej kuchyne.

Hlavný program sa konal na pódiu v amfiteátri, tu vystúpili desiatky rôznych súborov, hudobníkov a inštrumentalistov, podujatie navštívil v nedeľu aj župan Juraj Blanár. Súčasťou programu boli aj nemenej zaujímavé sprievodné podujatia ako vernisáž výstavy „Turiec maľovaný“, tanečné školy a školičky, či „Dedinôčka moja“ – vystúpenia folklórnych kolektívov v rámci jednotlivých dvorov.

O príprave podujatia sme sa porozprávali s Mgr. Zuzanou Kmeťovou, riaditeľkou Turčianskeho kultúrneho strediska (na fotografii vpravo): "Turčianske slávnosti folklóru sú špecifické tým, že tu vystupujú všetky regionálne súbory z Turca, program si pripravili dedinské folklórne skupiny, deti i dospelí. Organizácia dvojdňového podujatia je pomerne náročná - vyžaduje si zabezpečenie viacerých sprievodných podujatí, počas dvoch dní sa tu vystrieda takmer 700 účinkujúcich. Celé podujatie riadi hlavný organizačný štáb, ten tvoria siedmi metodici Turčianskeho kultúrneho strediska. Dramaturgiu zabezpečujú dobrovoľníci - folklórni nadšenci, ktorí účinkujú alebo priamo účinkovali na folklórnych slávnostiach. Oproti minulému ročníku sme sa pokúsili pre návštevníkov pripraviť pestrejší sprievodný program a množstvo rôznych aktivít aj občerstvenie."

 

130 fotografií vo vyššom rozlíšení nájdete na Faceboku

 

Autor: Matej Bórik, ŽSK, TKS © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Výber redakcie