streda, 19 jún 2013 18:39

Martinský obchvat sa dočká úpravy zelenej vlny Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(12 hlasov)
Martinský obchvat sa dočká úpravy zelenej vlny Martinský obchvat sa dočká úpravy zelenej vlny

Náš čitateľ nám poslal podnet, ktorého obsahom bola žiadosť o preverenie funkčnosti zelenej vlny na martinskom obchvate, pretože sa zdá, že nie je správne nastavená. V priebehu týždňa sme vykonali viacero meraní, ktorých výsledky vám teraz prinášame. Meranie bolo vykonané trikrát v každom smere jazdy.

Výsledky merania

- zelená vlna smerom od ZA - Záturčie po križovatku pri slimáku nie je načasovaná správne, je potrebné ísť výrazne pomalšie ako 70 km/h, priemer vychádzal na 50 km/h

- zelená vlna smerom od BB - križovatka pri slimáku po Záturčie funguje pri priemernej rýchlosti cca 65 km/h

 

Tipy pre plynulý prejazd obchvatom mesta Martin (platí pred úpravou časovania križovatiek)

Smer BB

- od Záturčia zvoľnite tempo jazdy na cca 50-60 km/h a prejdete na zelenú až po svetelnú kr. pri slimáku

- od svetelnej kr. pri slimáku po OMV sledujte semafor už pri výjazde z poslednej zákruty, stihnete tu predvídať a upraviť tempo tak, aby ste prešli na zelenú (foto výjazdu vyššie)

Smer ZA

- pokiaľ nie je pred svetelnou kr. pri slimáku kolóna, stihnete predvídať zelenú už pri zjazde z mosta

- prejazd od svetelnej kr. pri slimáku po Záturčie sa dá prejsť na "zelenú vlnu" rýchlosťou okolo 60-65 km/h


Nepresnosť zelenej vlny spôsobila úprava riadenia križovatky ul. Mládeže - I/65

Výsledky nášho testu sme poskytli hovorcovi mesta Martin, Mgr. Jozefovi Petrášovi a požiadali sme o vyjadrenie k prvým trom križovatkám smerom od Záturčia, ktoré sú v správe mesta (posledná križovatka pri ČS OMV je v správe SSC). "Na základe žiadosti poslancov výboru mestskej časti Podháj - Stráne a v spolupráci s DI PZ Martin, bolo riadenie  križovatky ul. Mládeže - I/65 nastavené na kamerový systém, ktorý zabezpečuje dynamické riadenie uvedenej križovatky. Uvedený zásah bol vykonaný, nakoľko dochádzalo k vytváraniu kolón áut, hlavne v smere od Banskej Bystrice. V súčasnosti je už možné konštatovať, že premávka sa spružnila a kolóny sa vytvárajú len ojedinele. Avšak nastavenie križovatky ul. Mládeže - I/65 na kamerový systém malo za následok zrušenie synchronizácie ostatných nasledujúcich troch križovatiek riadených CSS od TESCA až po ul. Záturčiansku. Synchronizácia bude znovu nastavená do 1.9.2013, firmou, ktorá zabezpečuje údržbu a opravy CSS v meste Martin," vyjadril sa pre Turiec Online Mgr. Jozef Petráš.

 

Autor: Matej Bórik © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn