štvrtok, 20 jún 2013 14:01

Evanjelická škola ocenená za najlepší e-časopis Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
Evanjelická škola ocenená za najlepší e-časopis Evanjelická škola ocenená za najlepší e-časopis

Novinky pod nosom, to je názov internetového časopisu žiakov a učiteľov Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorý získal na vyhodnotení 10.ročníka súťaže Najlepší školský časopis 2013 v kategórii e-časopisy 1.miesto!

Prvenstvo je o to cennejšie, že súťaž mala vzhľadom na účasť škôl zo susedného Poľska nielen regionálny, ale aj medzinárodný rozmer. Súťaž školských časopisov organizuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci s univerzitami a zástupcami regionálnych periodík a jej cieľom je objavovať, podporovať a rozvíjať žurnalistický talent žiakov základných škôl.

Šéfredaktor časopisu Dušan Haško zhrnul faktory úspešného umiestnenia časopisu v súťaži nasledovne: „Tohtoročné prvenstvo nášho časopisu je predovšetkým výsledkom kvalitnej tímovej práce. Aj preto chcem menovite poďakovať mojím spolupracovníkom Finovi Korečkovi, Táni Šalátovej, Hedwige Tkáčovej, Monike Záborskej, Katke Meniarovej a Zuzke Ruttkayovej. Každý z nich jedinečným a neopakovateľným spôsobom prispieva k tomu, aby každé  nové číslo nášho školského časopisu bolo lepšie a kvalitnejšie ako to predošlé. Samozrejme nemôžem nespomenúť aj vytrvalú a nemenej dôležitú prácu ostatných kolegov a hlavne žiakov našej školy. Bez ich tvorivosti a kreativity by sme v podstate nemali o čom písať. Mám veľkú radosť z toho, že sa nám spoločnými silami každoročne darí zlepšovať nielen úroveň príspevkov, ale aj ich technologicko-informačné prevedenie. Publikovanie časopisu cez internetovú aplikáciu nám umožňuje vkladať do neho dynamické a interaktívne prvky ako sú videá, odkazy na webové stránky či sociálne siete. Vďaka týmto inováciám už časopis netlačíme v klasickej podobe na papier, čím šetríme životné prostredie a umožňujeme čitateľom, aby sa k aktuálnym informáciám zo života našej školy dostali prostredníctvom školskej web stránky (http://www.ezsmt.sk/clil/) prakticky kdekoľvek na svete. Verím, že cez pokračovanie v neustálom zlepšovaní sa nám aj v budúcom roku podarí obhájiť prvenstvo.“ 

Časopis k nahliadnutiu nájdete po kliknutí na obrázok

 

Autor: Mgr. Dušan Haško © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn