Vytlačiť túto stránku
nedeľa, 23 jún 2013 00:00

Pozvánka: Dni Milana Hodžu 2013 Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Pozvánka: Dni Milana Hodžu 2013 Pozvánka: Dni Milana Hodžu 2013

Dni Milana Hodžu 2013, ktoré sa uskutočnia 25. až 30. júna, sú v poradí deviatym ročníkom vedeckého, vzdelávacieho a kultúrneho podujatia, ktoré sa od roku 2005 každoročne uskutočňuje pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky. Zameriava sa na rozličné vekové kategórie a skupiny obyvateľstva Slovenska.

Milan Hodža, rodák zo Sučian, bol politik európskeho významu, novinár, poslanec uhorského parlamentu a neskôr zastával najvyššiu pozíciu v exekutíve, a to post predsedu československej vlády.

 

Literárna súťaž Hodžov novinový článok je určená pre žiakov základných škôl, Hodžova esej pre študentov gymnázií a stredných škôl. Vedecká konferencia o osobnostiach slovenskej politiky v gescii Ústavu politických vied SAV a Slovenskej národnej knižnice v Martine oslovuje odbornú i laickú verejnosť. Pietnou spomienkou na Národnom cintoríne v Martine si účastníci uctia pamiatku Milana Hodžu – významného slovenského politika a československého štátnika. Stretnutie seniorov Turca je spojené s besedou o  slovenských politikoch. Sučianske slávnosti predstavujú dôstojný rámec pre udelenie Ceny Milana Hodžu za vedeckú činnosť a Čestnej ceny Milana Hodžu za propagáciu Milana Hodžu a Slovenska v zahraničí. Slávnostné služby Božie v evanjelickom a. v. kostole  Sučanoch sú zavŕšením podujatia.

 

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Vedecké konferencie o osobnostiach slovenskej politiky, ktoré sa pravidelne konajú na pôde Slovenskej národnej knižnice v Martine, tvoria odbornú zložku programu Dní Milana Hodžu. Počas prvých troch ročníkov boli venované práve Milanovi Hodžovi. Od roku 2008 sa konferencie sústreďujú na osobnosti, ktoré pôsobili spolu Milanom Hodžom v slovenskej a československej politike. Ich cieľom je poskytnúť odborníkom aj verejnosti súbor znalostí o ich politickom myslení a konaní v dobových súvislostiach. Od roku 2008 si účastníci konferencií takto pripomenuli život a dielo Martina Rázusa, Ferdinanda Jurigu, Ivana Dérera, Vavra Šrobára a Antona Štefánka. V rámci deviateho ročníka Dní Milana Hodžu – Osobnosti slovenskej politiky sa v dňoch 27. – 28. júna 2013 uskutoční v Slovenskej národnej knižnici v Martine vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Dr. Pavol Blaho a formovanie slovenskej politiky. Do jej programu organizátori zaradili viac ako tridsať príspevkov od slovenských a českých historikov, politológov, filozofov, sociológov a ďalších spoločenskovedných pracovníkov. Konferencia sa koná aj pod záštitou ministra školstva, vedy výskumu a športu SR.

Program - Dni Milana Hodžu 2013

utorok 25.6. 10,00 h / Bratislava, Pálfyho palác na Zámockej ulici

Hodžov novinový článok – slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže

štvrtok 27.6. 10,30 h / Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Hodžova esej – slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže

štvrtok 27. 6. 9,00 h – 18,00 h, Martin, Slovenská národná knižnica
piatok 28. 6. 9,00 h – 16,00 h, Martin, Slovenská národná knižnica

Vedecká konferencia – Osobnosti slovenskej politiky. Dr. Pavol Blaho a formovanie slovenskej politiky

sobota 29.6. 9,00 h / Obec Sučany, Robotnícky dom, Klub dôchodcov

Stretnutie seniorov Turca

sobota 29.6. 13,30 h / Martin – Národný cintorín

Pietna spomienka pri hrobe Milana Hodžu

Odovzdávanie Cien Milana Hodžu /Obec Sučany, sobášna sieň

– sobota 29.6. 14,45 h

Sučianske slávnosti / Obec Sučany, kultúrny dom

– sobota 29.6. popoludní

Slávnostné služby Božie / Obec Sučany

– nedeľa 30.6. 9,00 h

 

Autor: Mesto Martin, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky