pondelok, 24 jún 2013 22:41

10. výročie Evanjelickej základnej školy v Martine – oslavujeme s vďakou na perách Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(15 hlasov)
10. výročie Evanjelickej základnej školy v Martine – oslavujeme s vďakou na perách 10. výročie Evanjelickej základnej školy v Martine – oslavujeme s vďakou na perách

S radosťou a vďakou v srdci sme sa uplynulý víkend dívali na prielom desaťročného pôsobenia Evanjelickej základnej školy v Martine (EZŠ). Nielen žiaci a učitelia, ale aj rodičia a priatelia školy sa stretli, aby si počas slávnostnej akadémie pripomenuli vznik, rast a desaťročné pôsobenie školy v našom regióne aj na poli evanjelického školstva na Slovensku.

Plná sála počas slávnostnej akadémie

Slávnostná akadémia pri príležitosti 10. jubilea Evanjelickej základnej školy v Martine prebiehala v piatok, 21. júna v priestoroch kina Strojár za účasti päť stovák hostí a ďalších 320 účinkujúcich! Na pódiu sa okrem 280 žiakov školy prezentoval aj celý pedagogický zbor. Úvodom stretnutia sa prečítali slová Zriaďovacej listiny Evanjelického a.v. patronátneho gymnázia, prvého slovenského gymnázia vôbec. Prítomných oslovil nielen jej obsah, ale aj pečať patronátneho gymnázia, ktorá znázorňovala skalu uprostred mora, na ktorej stojí kríž, symbolický znak kresťanov.

Prítomným sa v úvode stretnutia prihovoril Bohdan Hroboň, riaditeľ Biblickej školy v Martine, ktorá bola zriaďovateľom EZŠ v prvých rokoch jej pôsobenia. B. Hroboň pripomenul zložitú situáciu školy na jej začiatkoch, kedy „chýbali triedy, učitelia, financie a, ako ukázal prvý nábor, dokonca aj žiaci.“ To, čoho ale zakladatelia mali dostatok bolo „presvedčenie, že vzdelávať deti v kresťanskom duchu je pre našu cirkev a spoločnosť vynikajúca investícia, a že nevyužiť Bohom darovanú slobodu a možnosti t akéto vzdelávanie realizovať by bol jednoducho hriech.“ Primátor mesta Andrej Hrnčiar zhrnul úspechy EZŠ v rámci regiónu a ocenil entuziazmus a zápal ľudí okolo EZŠ. Aj to napokon prispelo k účasti mesta Martin na potrebách a aktivitách EZŠ, ktoré sa konkrétne premietli do dlhodobého prenájmu budov v centre mesta, aby za symbolické euro mohli slúžiť na vzdelávacie účely.

Súčasťou slávnostnej akadémie bola aj rozlúčka s prvými deviatakmi školy, ocenenie najlepších žiakov a hudobná prezentácia učiteľov. Práve pedagógov označil riaditeľ EZŠ Jozef Sopoliga vo svojom príhovore za „súčasných patrónov školy“. Aj preto vyslovil poďakovanie za ich tvrdú prácu a vytrvalosť a štyroch pracovníkov ocenil aj za dlhoročný prínos a budovanie školy.

 

Trojnásobný aplauz počas muzikálu 

Vrcholom slávnostnej akadémie bol muzikál s názvom „Nikodém“, ktorý zaznel v prevedení žiakov a pedagógov EZŠ. Biblický príbeh farizeja Nikodéma, ktorý po stretnutí s Ježišom Kristom mení svoje myslenie aj celý život bol sprevádzaný bravúrne prevedenou choreografiou žiakov s hudobným doprovodom školskej kapely.

Na pódiu kina Strojár stálo neskutočných 320 účinkujúcich, ktorí v divákoch vyvolali nesmiernu radosť a hrdosť na talentovaných žiakov. Ich niekoľkotýždňový nácvik pod vedením skúsených pedagógov priniesol svoje ovocie – bol ním trojnásobný búrlivý aplauz, ktorý prítomných zdvihol zo stoličiek.

httpv://youtu.be/NV-7C6dCEUg

Sobotný deň detí 

Súčasťou osláv desiateho výročia bol aj deň detí, ktorý zorganizovalo Združenie rodičov a priateľov školy. Deti prežili zábavnú sobotu v kruhu svojich kamarátov. Hrali spoločenské hry, skákali v nafukovacom hrade a vyskúšali si aj vodný futbal. Sobotné popoludnie spríjemnili atmosféru dobrovoľní hasiči z Vrútok a hudobná skupina Deart. 

 

Odvaha, presvedčenie a viera            

Oslavy pokračovali nedeľnými službami Božími v Evanjelickom kostole v Martine. Pri príležitosti 10. výročia Evanjelickej základnej školy v Martine odznel v kostole aj krátky úryvok žiackeho muzikálu Nikodém. Veriacim sa prihovoril biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slavomír Sabol, ktorý ocenil značnú dávku odvahy i hlbokého presvedčenia viery, ktoré si žiadali začiatky školy. Vzápätí pripomenul aj dlhodobú tradíciu kvalitného vzdelávania v duchu evanjeliových hodnôt v Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. „Po nútenej socialistickej odmlke sa snažíme nanovo nadviazať na požehnaný odkaz otcov. Nerobíme to však z tradicionalizmu, ba ani z túžby komerčne sa presadiť na dnešnom školskom trhu.“ Ako cieľ tohto úsilia označil S. Sabol túžbu „sprostredkovať žiakom kvalitné vzdelanie i kresťanské hodnoty, aby prežili šťastný, požehnaný a zmysluplný život.

Dodajme, že jubilujúca Evanjelická základná škola v Martine sa v januári tohto roku stala súčasťou Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorú spoluvytvára s Evanjelickou materskou školou a Evanjelickým gymnáziom, ktoré svoju činnosť začne po letných prázdninách, v septembri 2013. Vznikom Evanjelickej spojenej školy, počítajúc s poslaním Biblickej školy, vzniká v Martine široké zastúpenie evanjelických škôl počnúc predškolským vzdelávaním až po vysokoškolské.

 

Touto cestou sa chceme poďakovať rodičom a priateľom školy, ktorí finančne podporili oslavy 10. výročia.

Menovite: Patrik Balint, Doc. MUDr. Marián Benčat, PhD., Ľudovít Chalupka, Ing. Ján Dulla, Mgr. Róbert Florek, Ing. Tibor Frátrik, JUDr. Pavol Gombík, Michal Gontko, Ing. Radomír Grauzeľ, Mgr. Slávka Gulánová, MBA, Mgr. art. Andrej Hrnčiar, JUDr. Veronika Húšťová, Katarína Kamenská, Kamil Kubik, Róbert Kuniak, Ing. Šimon Malý, Jaroslav Marton, Ing. Rastislav Novotný, Ing. Peter Olajec, Ondrej Puvák, Richard Raffaj, Milan Ranto, MUDr. Markéta Smolárová, Mgr. Jozef Sopoliga, Ján Šimko, Katarína Torebková, Ing. Miroslav Vajdel, Ivan Vandlík, Jana Višňovcová, Ján Vnučko, Erika Wágnerová s rodinami a ďalší, ktorí nechceli byť menovaní. Všetkým srdečne ďakujeme!

 

Pozrite si: Almanach k 10. jubileu založenia Evanjelickej základnej školy


Ďakujeme našim sponzorom

 

Autor: Hedwiga Tkáčová, foto: Dušan Haško, Matej Bórik © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn