piatok, 28 jún 2013 00:00

MsP Vrútky upozorňuje na riziká spojené s letnými prázdninami Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Koniec školského roka a začínajúce leto predstavuje pre deti a mládež sladkých osem týždňov prázdnin. Mnoho voľného času, ktorý znamená nielen prežívanie nových zážitkov a dobrodružstiev, však prináša aj rôzne riziká.

Pre deti je v priebehu prázdnin dôležitá zmena prostredia, pohyb a priamy kontakt s kamarátmi rovnakého veku, u ktorých je predpoklad, že budú mať spoločné záujmy. Rodičia by mali predovšetkým mladším deťom pripraviť zaujímavý a kreatívny prázdninový program, ktorý bude zárukou zmysluplných aktivít. Pre deti je dôležité, aby počas svojich letných aktivít neprišli do kontaktu s drogami alebo rôznou formou kriminality a osobami, ktoré ju konajú.

Dôležitú súčasť pri formovaní života mladého človeka predstavuje prevencia sociálno - patologických javov, pretože tá tvorí význam v samotnej bezpečnej budúcnosti detí a mládeže. K zabráneniu a potlačeniu rôznych negatívnych činiteľov sa aktívne zapájala aj Mestská polícia Vrútky počas školského roka 2012/2013 svojou preventívnou činnosťou na pôde základných škôl, gymnáziu, materských škôl v meste Vrútky a formou spolupráce aj v školských zariadeniach Krpeľany, Necpaly a Turčianske Kľačany.

Prevenčný program MsP Vrútky bol postavený na základných pilieroch najviac rezonujúcich tém akými sú: zdravý životný štýl - látkové a nelátkové závislosti, sociálna komunikácia - násilie a šikanovanie, bezpečie v cestnej premávke - doprava, kde hľadať pomoc - význam polície SR, zastrašovanie vydieranie - obchodovanie s ľuďmi.

 

Mesiac máj a jún bol spestrený prezentačnými akciami bezpečnostných a záchranných zložiek

Pozvanie prijali aj kolegovia z oddelenia skupiny kynológie OR PZ Martin a členovia Územného spolku SČK Martin. V rámci nadchádzajúcich letných prázdnin sa v mesiaci jún uskutočnili stretnutia a besedy, kde sa deti oboznámili s rôznymi nástrahami, ktoré na ne číhajú nielen počas prázdnin ale aj v rámci celého roka. Ide predovšetkým o bezpečné správanie v rôznych prostrediach i doma. Mnoho detí si totiž neuvedomuje, že pri ľahostajnom správaní sa aj ich domov stane nebezpečným. Spomeňme napríklad rôzne úrazy v domácnosti, neopatrné zaobchádzanie s nožom alebo so zápalkami, nebezpečný kontakt s cudzou osobou. Výnimkou nie sú ani dopravné nehody, športové pohybové aktivity, pobyt pri vode a v neznámom prostredí, otrava organizmu požitím jedovatých látok (napr. huby, chemikálie, alkohol, lieky). Dúfajme teda, že deti si zo stretnutí MsP, besied a prednášok vzali množstvo rád a poučení a tie aj v prípade vzniknutých rizikových situácií použijú.

Kolektív príslušníkov Mestskej Polície Vrútky želá deťom a mládeži príjemné a bezpečné trávenie letných prázdnin bez ujmy na živote, zdraví a majetku. Viesť deti k samostatnosti a dôverovať im je dobré, na druhej strane je na samotných rodičoch zvážiť situáciu, vek a vedomosti, ktorými deti disponujú a dovoliť im len také aktivity, ktoré sú schopné zvládnuť. V prípade vzniknutého nebezpečenstva majú deti totiž tendenciu spanikáriť, konajú zväčša emocionálne, preto je nevyhnuté mať pripravený zoznam dôležitých telefónnych čísel pre každý prípad.

 

Rady rodičom:

  • - upozorniť dieťa, aby sa hralo mimo cesty a železničnej trate
  • - zaujímať sa kde, kedy a s kým trávia deti voľný čas
  • - keď ostane malé dieťa samé doma, nesmie otvárať cudzím ľuďom a nemá reagovať na zvonenie
  • - dieťa nemá komunikovať a odchádzať s ľuďmi, ktorých nikdy nevidelo
  • - upozorniť deti, aby nesadali auta alebo na motorku s cudzím človekom
  • - v prípade ak dieťa ide z domu preč, do batoha je potrebné pribaliť okrem stravy aj tekutiny (najmenej pol litra)
  • - skontrolujte stav detského bicykla, zvlášť nezabudnite na funkčnosť svetiel, bŕzd, zvončeka a na odrazové sklíčka
  • - deti kvôli bezpečnosti oblečte do pestrého oblečenia alebo oblečenia s reflexnými prvkami
  • - cyklistická prilba je nevyhnutná

 

Autor: MsP Vrútky © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn