piatok, 28 jún 2013 14:40

Žiaci úspešne predviedli umenie stolovania na záverečnej skúške

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Jakub Roffár, Nikola Suchá, Bc.Soňa Štancľová, Barbora Hrušovská, Veronika Tichá Jakub Roffár, Nikola Suchá, Bc.Soňa Štancľová, Barbora Hrušovská, Veronika Tichá

V dňoch 18.-19.06. 2013 sa uskutočnila praktická časť záverečnej skúšky žiakov III. ročníka SOŠ obchodu a služieb v Martine v odbore čašník a servírka pod vedením pani majsterky Bc. Soni Štancľovej a Veroniky Mišúnovej. Záverečné skúšky prebiehali v priestoroch závodnej jedálne v Stavmarte a v Hoteli Luna.

Skúška bola zameraná na slávnostné stolovanie a vyššiu formu zložitej obsluhy. Žiaci prestierali ukážky slávnostnej tabule podľa vyžrebovanej témy a predvádzali nadobudnuté zručnosti pri príprave miešaných nápojov, predkrmového šalátu, teplého predjedla, príprava špecialít, dokončovanie dezertov, otváranie a podávanie šumivého vína a dekantovanie  červeného vína.

Michal MaretaPri svojej práci uplatnili kreativitu, dôslednosť, dodržiavanie hygieny a estetiky, zásady spoločenského správania a vystupovania a svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti počas štúdia. Po praktickom absolvovaní záverečných skúšok, kde preukázali praktické aj teoretické vedomosti, si žiaci 24. júna úspešné overili svoju prípravu aj na teoretickej časti záverečnej skúšky ústnou formou, na ktorú ich pripravovala Mgr. Monika Vaňová. Absolventi učebného odboru čašník, servírka sú od teraz kompetentní pracovať v oblasti poskytovania služieb v strediskách spoločného stravovania alebo pokračovať v nadstavbovom štúdiu či podnikať v oblastiach poskytujúc stravovacie služby.

 

Autor: Mgr. Monika Vaňová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn