nedeľa, 07 júl 2013 00:00

Slávnostná prezentácia veľbásne Proglas

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Slávnostná prezentácia veľbásne Proglas Slávnostná prezentácia veľbásne Proglas

Slovenská národná knižnica poprvýkrát slávnostne prezentovala publikáciu Proglas – jedinečnú knihu s veršami veľbásne. Predslov k staroslovienskemu prekladu biblie je písaný v troch jazykoch: po slovensky, po starosloviensky a po macedónsky.

Knihu uviedla SNK v rámci literárneho programu, na ktorom verše odzneli v Kostole svätého Cyrila a Metoda v Terchovej. Slávnostný program sa uskutočnil v rámci 24.ročníka Cyrilometodských dní, ktorý je venovaný 1150. výročiu príchodu vierozvestcov na naše územie. Počas prezentácie Proglasu prítomných pozdravila aj generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová (na fotografii). Knihu uviedol riaditeľ Odboru správy a výskumu pôvodných prameňov SNK Augustín Maťovčík.

Proglas je predslov k staroslovienskemu prekladu biblie. Napísal ho Konštantín Filozof v rokoch 863 až 867. Ide o prvé literárne dielo v spisovnom staroslovienskom jazyku. Pozostáva zo 110 veršov a Konštantín v ňom využil výrazové prostriedky stredovekej poézie, ako sú prirovnania, oslovenia, básnické otázky, stupňovanie, hromadenie, aj citáty, či parafrázy z Biblie.

PROGLAS  /úryvok/

Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi

uzrieť, a všetci po radosti túžiaci,

túžiaci temno hriechu navždy zapudiť

i sveta tohto hniloby sa pozbaviť

i rajský život pre seba zas objaviť

i horiacemu ohňu navždy uniknúť,

počujte, čo vám vlastný rozum hovorí,

počujte všetci, celý národ sloviensky,

počujte Slovo, od Boha vám zoslané,

Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,

Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,

Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví.

Tak ako radosť nezasvitne bez svetla,

by oko celý Boží svet v ňom uzrelo,

bo všetko nie je krásne ani zreteľné,

tak ani duša, žiadna duša bez písmen

vedomia nemá o tom Božom zákone,

zákone knižnom, o zákone duchovnom,

zákone, cezeň Boží raj sa zjavuje.

Bo ktorý sluch, čo hrozný rachot hromový

neočuje, stáť bude v bázni pred Pánom?

Bo taký čuch, čo vôňu kvetu nevníma,

akože môže zázrak Boží pochopiť?

Bo také ústa, ktoré sladkosť necítia,

človeka činia, akoby bol z kameňa.

 

Autor: Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn