štvrtok, 11 júl 2013 14:56

Kvalitné cesty ušetria čas a zvýšia bezpečnosť

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Kvalitné cesty ušetria čas a zvýšia bezpečnosť Kvalitné cesty ušetria čas a zvýšia bezpečnosť

Bratislava 8. júla (TASR-OTS) - Slovensko potrebuje kvalitnú dopravnú infraštruktúru, ktorá zvýši komfort a bezpečnosť cestovania, ušetrí čas a do regiónov prinesie nových investorov a prostredníctvom nich aj nové pracovné príležitosti. Budovanie nových diaľnic na Slovensku je možné aj vďaka výraznej podpore z Európskej únie, ktorá prostredníctvom eurofondov v rámci Operačného programu Doprava (OPD) vyčlenila na prioritnú os č. 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T) viac ako jednu miliardu eur.

Z eurofondov sú v aktuálnom programovom období realizované viaceré významné projekty na diaľniciach D1 a D3. Investične veľmi náročné projekty sú financované z Kohézneho fondu EÚ a zo štátneho rozpočtu. Diaľnica D1 tvorí jeden zo základných cestných ťahov v Slovenskej republike a je súčasťou vetvy A transeurópskeho multimodálneho koridoru č. V. S príspevkom z európskych zdrojov bol v roku 2010 vybudovaný úsek diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer, ktorý tvorí významnú časť dopravnej kostry zo západu Slovenska na východ.

Cesta medzi Bratislavou a Žilinou sa vďaka dobudovaniu tohto skoro desaťkilometrového diaľničného úseku skrátila približne o polhodinu. Diaľničný úsek Sverepec – Vrtižer má veľký význam aj pre samotných obyvateľov Považskej Bystrice, pretože z centra mesta odklonil hustú tranzitnú dopravu, čím sa zvýšil ich komfort a bezpečnosť. Dobudovanie diaľničného úseku odstránilo problém častých dopravných nehôd a rozsiahlych kolón počas dopravných špičiek, ktoré boli každodennou súčasťou starej cesty vedúcej cez Považskú Bystricu. Náročný projekt, ktorého súčasťou je aj verejnosti dobre známa mostná estakáda ponad mesto Považská Bystrica, získal v roku 2010 ocenenie Stavba roka. Celkové oprávnené náklady tohto projektu Operačného programu Doprava predstavujú 263 miliónov eur, z toho Európska únia prispela sumou 224 miliónov eur.

V roku 2011 sa začala výstavba troch úsekov diaľnice D1 medzi Martinom a Prešovom: v lete odštartovala výstavba prvého úseku diaľnice Jánovce – Jablonov neďaleko Levoče, na jeseň sa začali stavať úseky Dubná Skala – Turany a Fričovce – Svinia. V roku 2012 sa začala výstavba druhého úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov. V tomto roku je plánovaný začiatok výstavby ďalších troch úsekov diaľnice D1, ktoré budú financované cez OPD: Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala a úsek Hubová – Ivachnová. Po ich rozostavaní bude na trase D1 Bratislava – Prešov chýbať už iba jeden úsek – Turany – Hubová.

Ministerstvo dopravy plánuje tento projekt financovať z nového finančného rámca Európskej únie. Eurofondy sú najvýhodnejším zdrojom financovania výstavby diaľnic a ciest. Únia nám pri dopravných projektoch prepláca až 85 % oprávnených nákladov. Riadiacim orgánom OPD je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Prioritná os č. 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T)

Rozvoj diaľničnej siete pozitívne vplýva na mobilitu obyvateľstva, zvyšovanie atraktivity územia z pohľadu turizmu a prílevu investícií. Príklad podporených projektov: . D1 Sverepec – Vrtižer . D1 Dubná Skala – Turany . D3 Hričovské Podhradie – Žilina-Strážov . D1 Jánovce – Jablonov

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty, ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach. Prioritné osi OPD: PO1 - Železničná infraštruktúra PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) PO3 - Infraštruktúra intermodálnej prepravy PO4 - Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov PO5 - Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) PO6 - Železničná verejná osobná doprava PO7 - Technická pomoc Investícia do Vašej budúcnosti Projekt technickej pomoci OPD "Poskytovanie služieb informačnej kampane Operačného programu Doprava 2007-2013" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Autor: TASR, foto Matej Bórik © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn