utorok, 16 júl 2013 22:06

Biblická škola v Martine oslavovala svoje 15. narodeniny

Biblická škola v Martine oslavovala svoje 15. narodeniny Biblická škola v Martine oslavovala svoje 15. narodeniny

Oslavy 15. výročia Biblickej školy v Martine prebiehali počas prvého júlového víkendu, pozostávajúc z piatkového Gala večera a sobotňajšej slávnostnej konferencie, na ktorú nadväzoval koncert spevokolu zo St. Andrew´s s večernou zábavou. Oslavy boli zavŕšené nedeľnými službami Božími, nesúc a pripomínajúci si odkaz žalmistu „poďte a pozrite sa na Božie diela“ (Žalm 66, 5).

PIATOK: Gala večer

Keď sme zdobili telocvičňu Evanjelickej základnej školy, každý deň sme sa tešili z jej opeknievania J. Postupne totiž pribúdali ozdoby, svietiace lampióny, stoly aj sviatočné prestieranie. Hlavnou ozdobou školskej telocvične bol však obrovský plagát, pozostávajúci z troch oddelených častí, ktorý znázorňoval rast zrniečka zo zeme, aby z neho mohol raz vyrásť zdravý strom. Podobne ako toto malé semienko rástla aj Biblická škola. Rástla a rastie, aby mohla prinášať dobré ovocie, milé nášmu Bohu (Mt 7,17; Mt 12,33). Bohdan Hroboň, riaditeľ Biblickej školy predstavil preto hosťom v piatok aj príbeh a poslanie Biblickej školy v Martine. Naši dlhoroční priatelia ale aj tí, ktorí prišli do Martina slúžiť po prvýkrát mohli počuť príbeh o Božom konaní v oblasti kresťanského vzdelávania na Slovensku. Veľký aplauz s úprimnou vďakou nášmu Bohu na seba nenechali dlho čakať...          


SOBOTA: Konferencia – Slovenský príbeh Slova

Sobotňajšie dopoludnie osláv výročia Biblickej školy dôstojne vyplnili vynikajúce prednášky uznávaných odborníkov. Z prezentácie bibliografa Doc. PaedDr. Miloša Kovačku, PhD. sme sa dozvedeli o Konštantínovom Proglase a jeho cyrilo-metodskom misijnom posolstve. Docent M. Kovačka hosťom zároveň predstavil aj ilustrácie Miroslava Cipára k novému prekladu Proglasu, ktorý spracoval obľúbený slovenský básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek. Prednášku na Chválu Biblie kralickej predniesol literárny historik, esejista a prozaikJúlius Vanovič. Po chutnom obede nasledovala prednáška pedagógov Biblickej školy Ing. Mgr. Bohdana Hroboňa, PhD. M.A. a RNDr. Mgr. Adriana Kaciana, PhD. M.A. Súčasný riaditeľ Biblickej školy B. Hroboň predstavil poslucháčom Kralickú Bibliu ako žiarivý príklad správneho využitia času milosti. Adrián Kacian zase predostrel význam a opodstatnenie Biblickej školy na Slovensku, zápasy o jej vznik aj jej súčasný prínos a hodnoty.

 

Súčasťou programu bola prezentácia knihy kolektívu autorov pod vedením pedagóga Biblickej školy a Žilinskej univerzity v Žiline docenta Michala Valča, PhD. s názvom Christian Churches in Postcommunist Slovakia. Po nej nasledovalopoďakovanie patriarchom Biblickej školy s hudobným pozdravom jej pracovníkov. V záverečnej časti programu zaznela prezentácia knihy Prof. RNDr. Beloslava Riečana, DrSc., autorské čítanie a autogramiáda. Konferencia sa niesla v téme Slovenský príbeh Slova. Aj preto mali poslucháči možnosť  vidieť aj diely z prvého vydania Kralickej Biblie (1579 – 1593) ako aj kompletnú reevidovanú Kralickú Bibliu z roku 1613, ktorá tento rok oslavuje svoje 400 narodeniny a ktorá bola počas týchto storočí najpoužívanejšou verziou Biblie.    

 

Koncert St Andrews Lutheran Church Choir

Účastníci konferencie sa o štvrtej hodine popoludní presunuli do Evanjelického kostola v Martine, kde ich privítali nielen domáci zboru, ale aj štyridsaťjedenčlenný zbor zo St. Andrew´s Church z Minnesoty. Nádherný koncert pozostával zo 16 piesní, spomedzi ktorých zaznela aj jedna latinská, nemecká a dokonca slovenská pieseň. Poslednou menovanou bola známa uspávanka Dobrú noc má milá, ktorá bola ocenená zvučným potleskom.     

 

Zábava

Večerný sobotňajší program mal nádych tradičnej slovenskej zábavy. Dopomohli k tomu predovšetkým ľudové kroje, ktoré si obliekli pracovníci Centra kresťanského vzdelávania (zn. CKV, t.j. Biblická škola a Nadácia kresťanského vzdelávania, patriaca pod Biblickú školu). Dvanásť členov CKV hosťom predviedlo ukážku ľudových tancov. Tanec mal veľký úspech, a tak padlo rozhodnutie naučiť zopár jednoduchých krokov aj amerických priateľov a hostí. Zástup tancujúcich dvojíc sa krátko nato očividne rozrástol J. Okrem tancovania mali hostia možnosť vyhrať zaujímavé ceny v tombole či napísať svoje želanie na héliom napustený balón. Množstvo balónov pod letnou oblohou následne svedčilo o množstve ľudských prianí, ktoré sú (možno trochu netradične) vyslané k nebesiam J.

NEDEĽA: Služby Božie

Služby Božie v nedeľu 7. júla 2013 navštívilo mnoho veriacich. Vysokú účasť mal aj paralelne prebiehajúci Zborový deň, ktorý evanjelický a.v. cirkevný zbor v Martine usporadúva už niekoľko rokov. Na Službách Božích nás pozdravili nielen americkí hostia, ale aj deti z nedávno končiacej Letnej biblickej školy – biblicko-anglického tábora pre deti, ktorý Biblická škola organizovala za účasti 180 detí už po trinásty krát. Program Služieb Božích bol naplnený vďakou a chválami za množstvo požehnaní, ktorými sa Pán Boh k našej službe priznáva.    

 

Autor: Hedwiga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

Pridajte komentár...
Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)
Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | blog SME, LinkedIn, Twitter

Články mesiaca

Oznamy

„MARTINSKÉ AQUACENTRUM“: urbanisticko-architektonická súťaž …

ÚHA mesta Martin vyhlasuje ku dňu 28.03.2018 verejnú anonymnú jednokolovú urbani...

Aktivity

PegaFun: tanečná škola, ktorá naučí deti tancovať aj vystupo…

Tanečnú školu Pegafun zaiste poznáte, pôsobí v Martine už 10 rokov. A nebude to ...

Príroda

Výrub v Jedľovinách: ide o obnovnú ťažbu

Vypiľovanie desiatok stromov v Jedľovinách v martinskej časti Kolónia Hviezda ro...

Spoločnosť

Už ste sa zviezli novou MHD do OC Tulip?

Martinčania dlhodobo čakali na zavedenie pravidelného autobusového spoja do OC T...

Spoločnosť

Združenie Matka a dieťa Turca pomáha, kde treba

Začiatkom marca 2018 sa uskutočnil už 11. ročník benefičného koncertu v podaní S...

Spoločnosť

Odbory odmietli ústretovú ponuku Kia Motors Slovakia

(Teplička nad Váhom) 10. apríl 2018 – Po tom, ako odborová organizácia ZO OZ KOV...

Podnikanie

Dobrota prináša do OC Galéria vôňu čerstvého pečiva

Tradícia, poctivosť a dobrota – to sú hodnoty novootvorenej prevádzky pekárne Do...

Zdravie

Na JLF UK po prvýkrát promujú zubní lekári

Akademický rok 2017/2018 sa stane jedným z historických míľnikov Jesseniovej lek...

Ďakujeme našim partnerom
za podporu Turiec OnlineKino Strojár
TV Severka
Mestská scéna Martin