štvrtok, 29 november 2012 12:31

Zaslúžili sa o bezkonfliktné rozdelenie ČSFR.

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Zaslúžili sa o bezkonfliktné rozdelenie ČSFR. Zaslúžili sa o bezkonfliktné rozdelenie ČSFR.

Pri príležitosti 20. výročia udalostí, ktoré umožnili vznik samostatnej Slovenskej republiky 28. novembra 2012 historickej budove Slovenskej národnej rady sála Ústavy SR na Župnom námestí v Bratislave Matica slovenská uskutočnila slávnosť pripomínajúcu si toto zlomové obdobie našich dejín.

Na slávnosti sa zúčastnili poslanci Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorí  25. novembra 1992 hlasovali za ústavný zákon č. 542/1992 Zb. o jej zániku a ktorých ocenila pamätnými listami Matica slovenská. Hneď na začiatku si minútou ticha pripomenuli poslancov a politikov, ktorí sa slávnosti už nedožili.

Zaslúžili sa o bezkonfliktné rozdelenie ČSFR.
Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč vo svojom príhovore poďakoval protagonistom tejto pamätnej udalosti, že nebrali ohľady na svoje osobné záujmy, ale uprednostnili záujem národa, a tak umožnili vznik Slovenskej republiky, čo sa ukázalo ako správne rozhodnutie pre slovenský aj český národ. Úsilie o vznik samostatnej Slovenskej republiky v tom čase významne podporovala aj Matica slovenská.

Zaslúžili sa o bezkonfliktné rozdelenie ČSFR.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška vyzdvihol význam pokojného rozdelenia česko-slovenského štátu a terajšie nadštandardné vzťahy medzi Slovenskou a Českou republikou. Za ocenených sa prihovoril Ján Smolec. Vyjadril vďaku za to, že sa toto výročie takýmto spôsobom pripomína.

Autor: Peter Mulík, tajomník Matice slovenskej

Fotografie: Monika Babalová

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn