Reklama
piatok, 19 júl 2013 00:00

Slovenské Pravno oslávilo 900 rokov od prvej písomnej zmienky Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
Slovenské Pravno oslávilo 900 rokov od prvej písomnej zmienky Slovenské Pravno oslávilo 900 rokov od prvej písomnej zmienky

Oslavy výročia prvej písomnej zmienky o obci bývajú naplnené citmi a dojmami. Počas týchto dní sa stretávajú ľudia, známi, priatelia, ktorí sa možno roky nevideli. Na chvíľu sa zastavia, zaspomínajú, prechádzajú sa po miestach, ktoré zmenil čas. Obec Slovenské Pravno žije nostalgiou starých čias, ale zároveň sa pýši tým, čo má nové a krásne.

V dňoch 11.- 14. júla 2013 sa v tejto obci uskutočnili oslavy 900.výročia od prvej písomnej zmienky o obci. Vo štvrtok  11. júla o 17.00 hod. bola slávnostne otvorená Izba spomienok – výstava fotografií a predmetov zo zbierok miestnych občanov, ktorá bola inštalovaná v budove starej materskej škôlky. Výstavu pripravili pracovníci Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine v spolupráci s miestnymi občanmi.

V piatok sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

V sobotu sa občania, členovia zložiek a súborov, účinkujúcich v programe sústredili pred Obecným úradom, odkiaľ v sprievode, za doprovodu dychovej hudby Dubovčianka, kráčali k vynovenému areálu amfiteátra – na „kolo“, ako sa mu ľudovo hovorí medzi domácimi obyvateľmi. Prestrihnutím pásky bolo toto priestranstvo slávnostne otvorené.

O 15.00 hod sa začal slávnostný kultúrny program, v ktorom vystúpili deti materskej a základnej školy, mažoretky, ženy z miestneho spevokolu. "Národ a človek, ktorý si váži svoju minulosť, má nádej, že v spomienkach, slove a piesni bude žiť stále," tieto slová rezonovali a niesli sa ako niť celým kultúrnym programom.

V príhovore starostky obce Marty Hrúzovej zazneli slová o minulosti obce, ale aj o jej sľubne sa vyvíjajúcej súčasnosti. Poďakovala sa v ňom všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruky k dielu, aby sa nielen areál, ale i oslavy a sprievodné podujatia v ňom mohli úspešne realizovať. Oslavy prišli pozdraviť poslanci NR SR, primátor mesta Turčianske Teplice Michal Sygút, prednostovia Obvodného úradu z Martina i Turčianskych Teplíc, starostovia okolitých obcí.  Predseda ŽSK, Juraj Blanár okrem pamätnej plakety osobne priniesol i sladký dar – obrovskú tortu, ktorú za asistencie starostky obce rozkrájali a porozdávali prítomným občanom.

"Do prípravy osláv sa aktívne zapojili poslanci, základná a materská škola, spevokol i mažoretky. Podujatie bolo zorganizované aj vďaka sponzorom a podpore regionálnych inštitúcií, prispel nám Žilinský samosprávny kraj, spoločnosť Turvod a miestni podnikatelia. Tieto oslavy sme si chceli pripomenúť veľmi dôstojne, preto sme zrealizovali rekonštrukciu tzv. tanečného kola, ktoré má nové prekrytie a zvnútra je vyzdobené obrazmi so symbolmi našej obce. Do budúcnosti predpokladáme, že sa nové tanečné kolo využije na viaceré kultúrne podujatia, organizované nie len našou obcou," uviedla pre Turiec Online starostka Marta Hrúzová.

Program pokračoval vystúpením hostí – tancoval a spieval folklórny súbor Oprášené krpce zo Žiliny, spevokol Severanka z Martina, hudobné trio SUNNY Music zo Strečna a vo večernej zábave sa všetci zvŕtali pri hudobnej produkcii známej poprockovej kapely Štvrtá Tretina z Dubového. V areáli prírodného amfiteátra bolo pripravené občerstvenie pre návštevníkov, dva druhy guľášov, ktoré pripravili členovia miestnych zložiek a iné dobroty, hry a stánky na spestrenie zábavy. Slávnosti boli ukončené v nedeľu, 14.júla popoludní v amfiteátri ekumenickými službami božími. Pri príprave podujatia obec aktívne spolupracovala s TKS v Martine.

 

Autor: TKS, foto Matej Bórik © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn