štvrtok, 01 august 2013 09:54

Slovensko slávi 150. výročie založenia Matice slovenskej Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Slovensko slávi 150. výročie založenia Matice slovenskej Slovensko slávi 150. výročie založenia Matice slovenskej

Bratislava/Martin 1. augusta (TASR) - Slovensko si 4. augusta pripomenie Deň Matice slovenskej (MS). Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) z októbra 1993 je Deň Matice slovenskej pamätným dňom Slovenska. Od dnes do 4. augusta 2013 sa v Martina uskutočnia Národné matičné slávnosti, ktorými vyvrcholia oslavy 150. výročia  založenia Matice slovenskej. Hlavnými organizátormi podujatia, ktoré sa uskutoční pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica, sú Matica slovenská (MS) a Mesto Martin.

Delegáti Snemu Matice slovenskej 17. septembra 2011 v Martine novelizovali stanovy a vyhlásili obdobie od 5. februára 2012 do konca augusta 2013 za Rok Matice slovenskej pri príležitosti jej 150. výročia. Na brífingu po sneme o tom informoval predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. Matica môže podľa Tkáča vykročiť novým smerom a správať sa ako ustanovizeň tretieho tisícročia. Štyri stovky delegátov snemu MS prijali aj vyhlásenie, ktorým podporili kroky nového vedenia smerujúce k ozdraveniu a k návratu k tradičným hodnotám slovenského života.

V Turčianskom Svätom Martine sa 4. augusta pred 150. rokmi konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej. Týmto aktom vznikla najvýznamnejšia kultúrno-spoločenská inštitúcia v dejinách slovenského národa. Bola druhá, po spolku Tatrín, ktorý bol založený 26. augusta 1844. V Martine sa zišlo okolo 5000 ľudí, ktorí v príjemnej atmosfére, plnej národného sebauvedomovania sa stali spoluzakladateľmi Matice slovenskej. Stretnutie národovcov malo najskôr duchovný podtext, keď sa v rímskokatolíckom kostole a neskôr v evanjelickom chráme konali služby Božie okrem iného aj na počesť tisíceho výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

Po duchovnej časti zhromaždenia došlo k zasadnutiu prvých matičiarov. Rokovanie dočasného matičného výboru otvoril Ján Francisci, ktorý bol jeho predsedom. Novozaložená inštitúcia dokonca dostala dar 1000 zlatých od rakúskeho cisára ako príspevok k jej začínajúcemu pôsobeniu. Ján Francisci predložil zhromaždeniu aj zozbieraných 94.000 zlatých na vznik Matice slovenskej.

Valné zhromaždenie prijalo zároveň uznesenie, že MS založili "na tisícročnú pamiatku pokresťančenia a založenia písomníctva slovanského". Na základe súčasného bádania v 21. storočí však môžeme konštatovať, že kristianizácia slovanského obyvateľstva na území Slovenska prebiehala už skôr - od začiatku 9. storočia, pred príchodom byzantskej misie v roku 863. Valné zhromaždenie zvolilo aj predsedu Matice slovenskej. Stal sa ním rímskokatolícky banskobystrický biskup Štefan Moyzes. Prvým podpredsedom novozaloženej inštitúcie sa stal Karol Kuzmány, evanjelik a. v., superintendent patentálnych cirkevných zborov. Išlo o dohovor vtedy rozhodujúcich konfesií na Slovensku, ktoré v žičlivej atmosfére navrhli svojich kandidátov na dané posty. Obaja boli hlavnými predstaviteľmi národnej ustanovizne, ktorá sa stala nosnou obhajkyňou a predstaviteľkou národa slovenského.

Po prehratej bitke Rakúska s Pruskom pri Hradci Králové maďarskí predstavitelia využili oslabené pozície cisárskej moci a došlo k rakúsko-uhorskému vyrovnaniu. Následne nastala maďarizácia a uhorské úrady sa pozerali s nevôľou na účinkovanie Matice slovenskej. V roku 1875 ju uhorská vládna moc zatvorila, obnovili ju až 1. januára 1919. Postavenie Matice slovenskej upravuje Zákon č. 68/1997 Z. z. Sídlom MS je od roku 1863 Martin.

 

Národné matičné slávnosti 2013: kompletný program (PDF)

 

Autor: TASR, foto MS© Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn