Vytlačiť túto stránku
utorok, 06 august 2013 21:05

Rekonštrukcia rozbitých schodov pod múzeom vráti čas späť do minulého tisícročia Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Rekonštrukcia rozbitých schodov pod múzeom vráti čas späť do minulého tisícročia Rekonštrukcia rozbitých schodov pod múzeom vráti čas späť do minulého tisícročia

Obnova prístupových schodov pod Slovenským národným múzeom sa už začala. Staré schodisko nahradia úplné nové diely, ktoré budú vyhotovené z identického materiálu ako boli tie staré. Dokonca aj štruktúra a spracovanie kameňa bude vernou kópiou. Všetci, ktorí sa po zrekonštruovanom schodisku prejdú už koncom tohto roku by tak mohli nadobudnúť na chvíľu dojem, že čas sa vrátil a kráčajú po schodoch tak ako ich pôvodne navrhli a vystavali ešte v minulom tisícročí. Výrub tují, voči ktorému sa ohradilo niekoľko občanov, je zastavený. Obnova terás a mobiliáru v okolí schodov je naplánovaná na budúci rok.

Stavebný ruch v meste Martin pokračuje, okrem rozsiahlej rekonštrukcie pešej zóny sa s opravou začalo aj na schodoch pod Slovenským národným múzeom. „Už dlhé roky sme uvažovali, ako by sme mohli zrekonštruovať tieto schody. Bohužiaľ, je kríza a mesto má naozaj mnohokrát problém pokryť finančne tie povinnosti, ktoré nám ako samospráve vyplývajú zo zákona a na rekonštrukciu prístupového schodiska a terás sme financie jednoducho nemali. Úspešne sme sa uchádzali o podporu z Ministerstva financií a podarilo sa nám získať 200 tisíc eur, ktoré pri oprave preinvestujeme.

Projekt však zahŕňa okrem samotného schodiska aj komplexnú rekonštrukciu celého okolitého priestoru, vrátane terás s chodníkmi, mobiliárom a zeleňou v celkovej výške 400 tisíc eur. Preto sme ho museli rozložiť do dvoch etáp. V prvej tento rok zrekonštruujeme schody a verím, že budúci rok nájdeme alebo získame financie aj na rekonštrukciu okolia. Tá by sa zamerala na terasy, mobiliár a odpadkové koše, ale aj chodníky, ktoré sú na terasách, ozdobné prvky a samozrejme zeleň,“ vysvetlil primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar. Krajský pamiatkový úrad súhlasil s komplexnou rekonštrukciou poškodených častí schodiska v pôvodnom tvarovom a materiálovom vyhotovení, to znamená, že schody budú vyzerať po obnove autenticky a budú vyrobené z travertínu, ako boli aj tie pôvodné.

 

V médiách sa veľa hovorilo aj o zeleni, ktorá je v okolí týchto schodov

Aj keď odborníci z Krajského pamiatkového úradu v Žiline odporučili, aby boli tuje vymenené za vhodnejšie dreviny a súhlasili aj architekti, ktorí poukazovali na pôvodný zámer autorov podľa ktorého má zeleň byť súčasťou priestoru avšak vo forme a podobe, ktorá nebude vizuálne prekrývať priečelie historického objektu múzea, primátor využil svoju právomoc a rozhodol, že tuje tam ostanú. „Nevieme však vylúčiť, že počas výkopových prác nevyhnutne spojených s rekonštrukciou nedôjde k poškodeniu koreňových systémov v takom rozsahu, že by to niektoré dreviny jednoducho neboli schopné prežiť a museli by sme ich vymeniť,“ povedal Jozef Petráš.

 

Práce na schodisku budú trvať do konca decembra 2013

Keďže sú to sezónne práce, ktoré závisia od počasia, mesto má prísľub od dodávateľa prác, že ak to poveternostné podmienky dovolia, rekonštrukcia bude ukončená čo najskôr, teda možno už na jeseň.

 

Autor: Mesto Martin © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky