pondelok, 12 august 2013 00:00

Mesto dokončilo ďalšiu etapu rekonštrukcie Národného cintorína Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Mesto dokončilo ďalšiu etapu rekonštrukcie Národného cintorína Mesto dokončilo ďalšiu etapu rekonštrukcie Národného cintorína

Jedna z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok Národný cintorín v Martine vyzerá o niečo dôstojnejšie. Martinčania, ale aj návštevníci si v ostatných dňoch mohli všimnúť výrazné zmeny ako opravené chodníky a nové osvetlenie, ktoré čoskoro doplnia aj kamery a ozvučenie. Oprava chodníkov a osvetlenia bola zatiaľ len prvá časť rekonštrukčných prác, do ktorých sa mesto Martin pustilo. V budúcom roku tu mesto plánuje dokončiť aj inštalovanie kamerového systému a ozvučenia, čím sa nielen že zaradí medzi modernejšie vybavené pietne miesta, ale zvýši sa aj bezpečnosť cintorína a ochrana hrobov pred vandalmi.

 

Mesto Martin sa vždy snažilo a bude snažiť urobiť maximum v starostlivosti o Národný cintorín. Stropom našich snáh sú však obmedzené finančné možnosti. Preto som veľmi rád, že v tejto situácii sa nám znova výrazne podarilo zmeniť tvár tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorú máme v starostlivosti. Zrekonštruovali sme chodníky, vybudovali nové, osadili sme osvetlenie a urobili prípravné práce pre kamerový systém a ozvučenie. Národný cintorín nie je v stave, ktorý by bol adekvátny jeho významu a historickej úlohy, ktorú osobnosti, ktoré sú tam pochované zohrali v histórii slovenského národa. Ideme však krok po kroku a postupne sa zameriavame na najakútnejšie problémy. V predchádzajúcich rokoch sa nám podarilo vysporiadať s neutešeným stavom zelene.

V najbližšej dobe by sme chceli vylepšiť informačný systém, či opraviť oplotenie, ktoré sa na viacerých miestach rozpadá. Sme naozaj hrdí, že na území mesta máme takýto skvost avšak neexistuje zmenáreň, kde by nám hrdosť zamenili za peniaze. A bez tých by sme naozaj toho veľa nedokázali. Preto poďakovanie určite patrí aj ministerstvu kultúry, ktoré sa zodpovedne, tak ako je to v zákone o meste Martin napísané, stavia k Národnému cintorínu a každoročne prispieva do rozpočtu, z ktorého sa oň vieme postarať. Bez tohto príspevku by finančné možnosti mesta pokryli len prevádzkové náklady a potrebné rekonštrukčné projekty ako bol aj tento, by najpravdepodobnejšie ostali len na papieri,“ uviedol primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.

Národný cintorín počas rekonštrukcie

Národný cintorín počas rekonštrukcie 

Mesto Martin dbá o miesto posledného odpočinku významných osobností slovenského života, ktoré odpočívajú na Národnom cintoríne v Martine. Komplexná rekonštrukcia chodníkov a verejného osvetlenia, do ktorého sa mesto pustilo, začala pred dvomi rokmi a plánuje tu pokračovať aj v budúcom roku.  Miesto posledného odpočinku významných spisovateľov, umelcov i politikov slovenského života, ktoré je zároveň aj národnou kultúrnou pamiatkou, tak bude opäť dôstojnejšie.

 

Chodník vedúci cez národný cintorín si vyžadoval dôkladnú obnovu

Pôvodný chodník bol na mnohých miestach už bol rozbitý a rozlámaný. Namiesto jeho pôvodných vrchných i podkladových vrstiev, ktoré boli odstránené, tu pribudol ako podklad štrkopiesok a navrch andezitové kocky. Zrekonštruovaná bola aj časť okolo pietneho kríža, kde bola vytvorená nová plocha a upravený okolitý trávnik.

Stavebné práce prebiehali počas rokov 2012 a 2013 vďaka dotácii z Ministerstva kultúry SR a stáli viac ako 155 tisíc eur. Okrem viditeľnej zmeny, ktorým dôkladná oprava chodníka určite je, tu boli odvedené práce skryté v zemi. Ide najmä o vykopanie kanálov pre chráničky a vodovodné potrubie či osadenie chráničiek pre elektrické rozvody, ktoré slúžia ako príprava pre verejné osvetlenie a kamerový systém, ktorý by mal na martinskom národnom cintoríne pribudnúť v budúcom roku.

Národný cintorín počas rekonštrukcie

Národný cintorín počas rekonštrukcie 

Som rád, že sme ukončili chodníky, verejné osvetlenie a pripravili sme miesta pre mobiliár, ktorý by sme radi dotiahli do konca v budúcom roku. Zostali tu však závažné otázky, ktoré sa potvrdili ako nosné, a to, že Národný cintorín potrebuje kamerový systém a jeho priame napojenie na políciu, keďže nedávno nám vandali poškodili 13 hrobov a to tak, že mnohé dosky s menami rozbili na kúsky a poprevracali náhrobné kamene,“ reagoval predseda komisie pre Národný cintorín a zástupca primátora Alexander Lilge. Mesto tu v budúcom roku počíta s doplnením piatich otočných kamier s dvomi reproduktormi pri každej kamere. Tichá smútočná hudba sa bude púšťať z reproduktorov napríklad počas sviatkov všetkých svätých alebo pri vzdávaní holdu nejakým významným osobnostiam a pomôže tak spríjemniť pietne akty, ktoré sa tu budú konať.

 

Súčasťou budúcoročných prác bude aj vydláždenie priestoru v hornej časti cintorína pri odpadovej šachte a jeho ohradenie múrikom kvôli bezpečnosti návštevníkov cintorína. V budúcoročnej rekonštrukcii mesto tiež počíta s vybudovaním nástupného priestoru pred Národným cintorínom a nutná je aj oprava oplotenia, keďže na mnohých miestach je už veľmi poškodené. Pribudnúť by tu mal aj mobiliár ako lavičky a koše, výtokové koncovky a označenie sektorov podľa projektu. Keďže pôjde o investíciu za viac ako 400 tisíc eur, bude kľúčové, či sa mestu podarí získať finančné prostriedky.

Komisia pri preberaní prác

Komisia pri preberaní prác 

Komplexnou opravou práve prechádza aj budova Domu smútku

Koniec opravy Domu smútku je naplánovaný na október, tak aby novembrová pamiatka zosnulých prebehla už vo vynovených priestoroch. Rekonštrukčné práce v sume približne 200 tisíc eur budú hradené z rozpočtu mesta. Mesto za túto sumu plánuje rekonštrukciu a modernizáciu ozvučenia, kúrenia, klimatizácie, výmenu okien či farebnú úpravu fasády. Najväčšou a najciteľnejšou zmenou bude prestavba, po ktorej sa do obradnej miestnosti nebude vstupovať od cesty, ale vstup bude z cintorína. V zrekonštruovanom objekte pribudnú aj verejné sociálne zariadenia, ktoré budú k dispozícii nielen počas obradov, ale aj návštevníkom cintorína.

 

Národný cintorín v Martine je miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života. Bol založený koncom 18. storočia pôvodne ako mestský cintorín. V roku 1967 bol vyhlásený za Národný cintorín a národnú kultúrnu pamiatku. Svoj celonárodný význam si získal v druhej polovici 19. storočia, keď bola starostlivosť oň zverená Matici slovenskej. Martin ako miesto Národného cintorína nebol vybraný náhodne, v 19. storočí bol totiž strediskom slovenskej kultúry. Nachádzajú sa tu hroby významných osobností, napríklad spisovateľa Júliusa Barča – Ivana, básnika Štefana Krčméryho, spisovateľa Jozefa Cígera Hronského, Svetozára Hurbana Vajanského, poetky Maše Haľamovej, spisovateľa Karola Kuzmányho, politika Milana Hodžu, Jozefa Lettricha, maliara Martina Benku, Mikuláša Galandu, ale aj herca Emila Horvátha st. či Pavla Mudroňa a mnohých ďalších.

 

Autor: Mesto Martin © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn