štvrtok, 15 august 2013 20:39

Zvony z Veľkého Čepčína rozpovedali svoj príbeh

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Zvony z Veľkého Čepčína rozpovedali svoj príbeh Zvony z Veľkého Čepčína rozpovedali svoj príbeh

V poradí tretí program z cyklu "Príbeh zvonov" uviedlo Turčianske kultúrne stredisko v Martine  v sobotu 10.augusta 2013 pred zvonicou a v kultúrnom dome vo Veľkom Čepčíne. Za prítomnosti obyvateľov, rodákov i chalupárov, starostov okolitých obcí a za účasti katolíckeho pána farára sa pred zaplnenou sálou kultúrneho domu rozozvučali zvony, aby vtiahli prítomných do deja - rozprávaním o histórii "ich" jubilujúcich zvonov.

Zvon je symbolom pokoja a mieru. Zvon je znak, symbol, metafora. Zvon víta, oznamuje, zvoláva, varuje, odprevádza… Zvony sú symbolom kresťanstva. Preto sa aj v tomto programe pripomenul odkaz solúnskych bratov, vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí kresťanstvo priniesli na naše územie...

 

Pracovníci TKS v Martine sa pred časom v spolupráci so starostami a duchovnými podujali zmapovať a zdokumentovať v našom kraji, v regióne Turca historicky vzácne zvony, ale aj zvony také , ako sú tie veľkočepčínske - nie síce so starobylou históriou, ale zato s úprimným a ľudským príbehom, s dobrou myšlienkou. Zápisy o obci Veľký Čepčín sú od roku 1787 vedené bibličtinou, teda poukazujú na to, že obyvatelia boli náboženstva evanjelického. Od roku 1848 je používaná reč slovenská a obec je spomínaná ako Veľký Čepčín. Vo vzdelanosti obec v minulosti vynikala, lebo z jej občanov bol Pavel Vladár okresný náčelník (vtedy hlavný slúžny), Štefan Vladár bol sudcom a jeho otec Karol Vladár bol právnikom. Obecná kronika z ktorej sa dozvedáme ďalekú históriu (aj keď len útržkovite) začal písať od roku 1933 Vojtech Blaho – miestny učiteľ. 

 

Aký bol však príbeh veľkočepčínskych zvonov?

V kronike sú popísané holé fakty, autorka programu si však mohla dovoliť snívať- vytvoriť bájny dej o sile myšlienky a túžbe po zvonoch....V programe teda zazneli nielen príbehy, ale aj citáty priamo z kroniky obce: "Dňa 7.mája 1933 malo obecné zastupiteľstvo  zasadnutie, na ktorom na návrh Pavla Vladára, starostu a Jozefa Revallu uzavrelo postaviť na mieste starej strážnice obecnú budovu. Financovaná bola z rôznych zdrojov - z obecného rozpočtu, príspevkov spoločenstiev, zbierok spolkov i milodarov....Pri stavbe "obecného" ukázala sa i štedrá obetavosť u niektorých občanov. Pozemok daroval Samuel Kašuba, člen obecného zastupiteľtva. Obrazy Štefánika a Masaryka a mapu daroval Šimon Rakšány, povozov bolo zdarma 235 a 153 pracovných dní ručnej práce, roľnícka beseda darovala hodiny. Najväčšiu obeť priniesli však darovaním zvonov Pavel Vladár- starosta a jeho dvaja synovia Pavel a  Jozef, ktorí darovali väčší zvon, ktorého cena bola na vtedajšie časy 5.597 Kčs a Jozef  Revallo s manželkou Amáliou darovali menší zvon v cene 3.000 Kčs. Nové zvony prvý raz zvonili pánovi Karolovi Vladárovi, ktorý zomrel 11.júla v roku 1934."

 

Na veľkočepčínskych zvonoch sa od počiatku zvoní ručne

Je to umenie, zároveň je to aj  tradičná a najlepšia technika rozoznievania zvonov. Remeslo zvonárov bolo už oddávna veľmi cenené – môžeme povedať, že je doložené už od stredoveku. Za osemdesiat rokov na veľkočepčínskych zvonoch zvonili títo zvonári: Pavol Ďanovský , Peter a Ľudo Ďanovský, Michal Valaštík, zvonárka pani Vartiaková, Jozef Fuzák, manželia Čapčíkovci, Ján Chvojka a Milan Kvasnica. Obecná budova dodnes stojí, v súčasnosti patrí členom DHZ, ktorí ju nielen využívajú , ale sa o ňu aj starajú. Vo zvonici stále visia aj zvonia dva vzácne zvony... Po skončení programu mnohí z prítomných odchádzali s pocitom hrdosti na svojich predkov, na ich šľachetné myšlienky aj skutky, ktoré pretrvali roky a slúžia do dnešných čias.

 

V programe účinkovali

Zuzana Kmeťová, Eva Potučková, Adam Kmeť, Viera Hatarová, Elena Pospíšilová, Ľubomír Ľahký, František Záborský, Spevácka skupina SEVERANKA z Martina. Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej pomoci z dotácie MK SR na rok 2013.

 

Autor: Mgr. Zuzana Kmeťová, TKS v Martine © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn