štvrtok, 15 august 2013 21:20

Martinský sociálny projekt spojí deti so seniormi a nórskymi študentmi Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Martinský sociálny projekt spojí deti so seniormi a nórskymi študentmi Martinský sociálny projekt spojí deti so seniormi a nórskymi študentmi

Pilotný projekt v sociálnej oblasti, ktorý sa zameriava na viacgeneračnú a multikultúrnu spoluprácu dostal zelenú od martinských poslancov. Projekt sústreďuje aktivity už nefungujúceho Martinského rodičovského centra pod hlavičku mesta a chce sa zaradiť medzi ostatné stabilne poskytované služby pre mladé rodiny s deťmi či seniorov, ako je napríklad sociálny taxík.

„Som rád, že ľudia v Martine sa radi stretávajú a sú aktívni, čo je dobrý základ pre rozvíjanie nového projektu, ktorý je určený práve mladým rodinám s deťmi, seniorom a nórskym študentom. Môžem potvrdiť, že máme jedinečnú spoluprácu s našími aktívnymi martinskými seniormi, s ktorými sa počas celého roka stretávam na rôznych podujatiach. Vďaka rodičovskému centru fungovali v Martine aj aktivity pre mladé rodiny s deťmi a ja som rád, že teraz sme našli spôsob, aby nezanikli, ale mohli pokračovať ďalej a dostali ešte hlbší význam. Keďže v Martine máme niekoľko stoviek nórskych študentov, projekt zapája aj túto komunitu. Spojenie rôznych generácií a kultúr určite všetkých zblíži, obohatí, a prispeje k pozitívnej atmosfére nášho mesta“ vyjadril spokojnosť primátor mesta Andrej Hrnčiar.

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Martin na roky 2009 – 2015 schválilo zastupiteľstvo v roku 2009

Nový pilotný projekt, ktorý v rámci neho na zasadnutí predstavila predsedníčka sociálno-zdravotnej komisie Tatiana Červeňová sa zameriava na viacgeneračnú a multikultúrnu spoluprácu, v rámci ktorých chce mesto vyvíjať rôzne aktivity v dvoch hlavných oblastiach. Jednou z nich je začlenenie cudzincov do života mesta a to tak, že sa budú môcť podieľať na kultúrnom, spoločenskom a občianskom živote v meste, či už ako jednotlivci alebo prostredníctvom svojich združení a komunít. Ďalšou oblasťou, kde by sa mal projekt orientovať, je spolupráca viacerých generácií, to znamená spojenie mladých rodín s deťmi do 3 rokov a aktívnych seniorov.

 

„V rámci aktivít, ktoré sú v meste organizované pre seniorov sme navrhli, aby sa aj seniori podieľali svojim prístupom a skúsenosťami na aktivitách mladých ľudí. Ďalším dôvodom bol aj fakt, že Martinské rodičovské centrum, ktoré v meste fungovalo a malo rôzne aktivity, zaniklo. Mamičky, ktoré tieto aktivity organizovali, viac-menej išli do pracovného pomeru a nenašla sa žiadna aktívna pokračovateľka. Preto sme potrebovali nájsť iný systém, ktorý by zabezpečil organizovanie aktivít pre matky s deťmi. Keďže mamičky v minulosti i v súčasnosti organizovali a organizujú tieto aktivity pod rôznymi organizáciami, hľadali sme spôsob ako dostať tieto aktivity pod jednu strechu a dostali sme nápad, že by sa to mohlo konať pod hlavičkou mesta. Zorganizovali sme stretnutie s bývalými pracovníčkami rodičovského centra a spravili sme návrh projektu, kde by sme mohli jednak využiť skúsenosti seniorov a jednak zapojiť aj novú komunitu, ktorá v Martine pôsobí, a to sú nórski študenti,“ vysvetlila Tatiana Červeňová. „Aktivity budeme vyhodnocovať priebežne. Predpokladáme, že projekt sa ujme. Keďže je to pilotný projekt, zatiaľ je len pre určitú skupinu ľudí, ale časom by sme ho chceli rozšíriť a  prepracovať tak, aby sa tieto aktivity zaradili medzi stabilne poskytované činnosti mesta Martin pre mladé rodiny s deťmi a komunitu ako takú, ako je to napríklad pri iných sociálnych službách poskytovaných mestom,“ dodala T. Červeňová.

 

Projekt funguje prevažne na báze dobrovoľnosti, čo sa týka lektorstva aj aktivít

Projekt preto počíta len s financovaním pomôcok, ktoré budú slúžiť jednotlivým aktivitám a to vo výške 2370 eur, čo poslanci schválili na poslednom zastupiteľstve. Viacgeneračné aktivity zamerané na spojenie mladých rodín s deťmi do 3 rokov a aktívnych seniorov začnú v septembri burzou oblečenia a  nenáročným turistickým výletom v blízkosti Martina pre 30 či 40 seniorov s rodičmi a deťmi. V októbri počas Dňa seniorov sú naplánované viaceré športové podujatia a tvorivé dielne. Súčasťou tohto dňa bude aj wellness, počas ktorého mamičky kaderníčky, masérky, kozmetičky, manikérky odmenia staré mamy a postarajú sa o nich službami, ktoré ovládajú. V novembri je naplánovaný kurz cvičenia na fitloptách pre dve skupiny po 8 detí s rodičmi dvakrát do týždňa a v decembri spoločné vianočné pečenie, v rámci ktorého si mladé mamičky so starými mamami vymenia recepty, ochutnajú napečené koláče i vianočný punč.

 

Pre nórskych študentov sú tiež pripravené viaceré aktivity

V októbri bude zorganizovaný turistický výlet v okolí Martina a v decembri vianočné posedenie, kde budú môcť prezentovať svoje národné vianočné zvyky, ale aj piecť typické nórske vianočné pečivo.

 

Autor: Mesto Martin, foto Wikimedia © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn