piatok, 16 august 2013 21:21

Scénická žatva 2013 Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Scénická žatva 2013 Scénická žatva 2013

Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR vyhlasuje 91. ročník súťaží slovenských divadelných súborov Scénická žatva 2013. Scénická žatva 2013 je vyvrcholením sezóny amatérskeho divadla dospelých, amatérskeho divadla mladých, divadla dospelých hrajúcich pre deti, detskej dramatickej tvorivosti a umeleckého prednesu poézie a prózy a tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

Celoštátny stupeň všetkých celoštátnych súťaží a prehliadok vyhlásených Národným osvetovým centrom, prípadne dobrovoľným organizátorom, s medzinárodnou nesúťažnou účasťou zahraničných divadelných súborov v spolupráci s mestom Martin, miestnymi inštitúciami a celoslovenskými organizáciami sa koná v dňoch 28. augusta – 1. septembra 2013 v Martine.

 

Scénická žatva je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe

Je to prehliadka, ktorá je vyústením práce približne stovky divadelných súbor a jednotlivcov, ktorí sa účastnia, postupových okresných, krajských a celoslovenských prehliadok. Tieto postupové prehliadky zahŕňajú nasledovné oblasti divadla: amatérske divadlo dospelých, divadlo dospelých hrajúcich pre deti, divadlo mladých, divadlo poézie, detská dramatická tvorivosť, umelecký prednes poézie a prózy. Festival by sa mal stať súčasťou aktívnej podpory živej kultúry na Slovensku a taktiež aj jednou z hlavných aktivít v oblasti vzdelávania v neprofesionálnom divadle. Pre rozvoj týchto aktivít sa snažíme do procesu vzdelávania a odborného posudzovania produkcií zapojiť teatrológov, dramaturgov, režisérov, scénografov a kritikov.

 

Program na stiahnutie: Scénická žatva 2013

 

 

Autor: Nocka © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn