piatok, 30 august 2013 00:00

Socha v meste 2013 / UMENIE MILLENIA Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Socha v meste 2013 / UMENIE MILLENIA Socha v meste 2013 / UMENIE MILLENIA

Turčianska galéria v Martine vstúpila do VI. ročníka svojho bienálneho výstavného projektu Socha v meste, ktoré začalo písať svoju pamäť v r. 2003 s cieľom prispieť k odborným i laickým diskusiám o podobách  súčasnej sochy, tvorby pre urbánny priestor mesta, v našom prípade Martina. Dôležitou podmienkou pre tvorbu architektonickej a umeleckej podoby mesta  je znalosť obecnejších socio-kultúrnych a historických reálií.

Pôvodná koncepcia projektu deklaruje úsilie reagovať umeleckým dielom (ak chcete - sochou) na zrekonštruovanú pešiu zónu, najlepšie tak, že vybrané výtvarné koncepty sa realizujú a vytvoria „zhmotnenú“ súčasť vizuálnej premeny námestia a postupne aj iných lokalít Martina. Pre budúcu spoločenskú objednávku sochy určenej pre verejný priestor je dôležitá nielen autorská predstava a návrh, ale rovnako aj hodnotiace výstupy z diskusie s odbornou verejnosťou, akceptácia rôznymi skupinami mestského obyvateľstva ešte pred fázou realizácie umeleckého diela.

 

Podujatie sa koná v piatok 6. septembra 2013 od 16. do 20.30 h v priestoroch parku, kultúrneho móla a budovy Millenia na Divadelnom námestí. Pozývame aj deti od 6 do 12 rokov, ktoré sa môžu zapojiť do tvorivých dielní pod názvom Tak trocha socha..., tu si budú môcť vyrobiť vlasntú sochu. Deti môžete prihlásiť na čísle 043/4224448.

 

- kompletný program podujatia na stiahnutie (PDF)

 

Millenium ako miesto pre VI. ročník sochy v meste

VI. ročník Sochy v meste sa tematicky vymedzil pre výtvarnú reflexiu pôvodne zamýšľanej architektonickej dominanty centra mesta, ktorá sa obrazne povedané, stala „tŕňom v päte“ nielen pre svoju problematickú úžitkovú disfunkčnosť, ale aj celkovú disproporčnosť medzi estetickou a ekonomicko-prevádzkovou funkciou stavby. Celosklenený objekt Millenium nepochybne výrazne zasahuje do architektonicko-urbanistickej koncepcie  pešej zóny, ale napriek nesporným estetickým kvalitám (v roku 2003 sa stal stavbou roka a získal najvyššiu cenu komory architektov), ktoré sa mu nedajú uprieť,  predstavuje pre Martin problém. Keby nešlo o luxusnú investíciu (svojho času 50 miliónov SK), snáď by nikoho nepohoršil fakt, že dve veci ktoré v nej zvedavý turista nájde, sú kaviareň a verejné toalety.

 

Millenium ako trvalý výstavný priestor

Pre objektivitu treba povedať, že na druhom podlaží budovy len celkom nedávno oživil Útvar hlavného architekta mesta predstavu o výstavnom priestore. Paradoxne sa sochárske sympózium týka objektu millenia ako pôvodne úžitkovej architektúry, ktorá sa po čase stáva ako socha, resp. objekt, strácajúci jej pôvodne zamýšľané úžitkové funkcie. Je možno rovnako architektúrou ako objektom s istými estetickými funkciami príbuznými sochárskemu artefaktu.  A tu kdesi sa otvoril priestor aj pre diskusie o verejnom priestore, v ktorom sa pohybujeme všetci a zároveň ho máme možnosť meniť.

 

Podujatie Umenie Millenia bude o kreatívnych aktivitách

Otázky tvorby pre verejný priestor a jeho premeny vyústili do príprav podujatia (eventu), na ktorom sa zišli teoretik umenia, architekti, sochári a ďalší aktéri, aby 6. septembra sa koncentroval tému umenia vo verejnom priestore predstavil v programových aktivitách, odohrávajúcich sa v blízkosti millenia, kulúrneho móla či v parku na Divadelnom námestí. Pojem „verejný priestor“ je chápaný ako vonkajšie, verejne prístupné priestranstvo, na ktorom sa realizujú rôzne činnosti (organizované aj neorganizované) rôznych skupín občanov. Ide teda o záhrady a parčíky, zelené plochy, priestranstvá na sídliskách, menšie námestia, priestory okolo verejných budov a podobne. Tento priestor sa aktéri eventu Umenie Millenia rozhodli naplniť kreatívnymi aktivitami, ktoré ponúknu obyvateľom mesta (verejnosti) nový, originálny  pohľad na miesta, ktoré ich obklopujú a formujú.

 

Umelci tu vyjadria svoje predstavy premeny verejného priestoru

Konceptori VI. ročníka sochárskeho sympózia oslovili umelcov, ktorí sa tematikou verejného priestoru zaoberajú viac alebo menej. Reagujú naň a navrhujú preň sochy. Prijali výzvu reagovať na objekt millenia, ktorý pre umelcov predstavuje priamy podnet pre konceptuálne úvahy o diele, ktoré danú problematiku odráža inak. Z pozvaných umelcov uveďme Martina Piačeka, Jána Gašparoviča, Mateja Rosmányho a Mateja Vakulu. Millenium  tak bude  musieť čeliť viac či menej ironizujúcim „atakom“ výtvarníkov, ktoré však v skutočnosti reagujú na základný a nadstavbový myšlienkový koncept kurátorky, ktorý sa okrem objektu millenia a jeho vplyvu na verejný priestor stala politika kreovania samotného verejného priestoru. Sochárom nepôjde iba o prvoplánovú kritiku, ale aj hľadania rôznych prístupov k riešeniu témy millenia, napr. akcia obaľovania interiéru budovy millenia J. Gašparoviča, veľkorozmerný objekt - prak namierený na budovu M. Rosmányho, svetelno-zvuková show M. Vakulu, drevené objekty, parafrázujúce slovenské drevenice Martina Piačeka.Výstava architektov Umenie architektúry predstaví spolu so sochárskou výstavou sochou výber úspešných architektonicko-urbanistických vízií, plánov a workshopov Útvaru hlavného architekta mesta Martin počas svojej 16 ročnej existencie.

 

Partnerstvo ako nástroj komunikácie

Partnerstvo umelcov a architektov má ambície oživiť diskusie na tému premeny priestoru Divadelného námestia nielen tým, že všetku pozornosť upriamia na objekt millenia. Dôkazom je niekoľko súbežných open air aktivít, ktoré pripravili pre verejnosť. Okrem výstavy digitálnych simulácií sochy v meste z predchádzajúcich ročníkov sochárskeho sympózia (2003 – 2009), projekcií z workshopov ÚHA mesta Martin (2008 – 2011), workshopov detí,  mládeže a ochotnej verejnosti na tému Tak trocha socha aj prekvapenie, ktoré sa skrýva pod názvom mm cité.

 

Originálny spôsob videnia problému pochádza z dielne odborníkov na umenie

To všetko so zámerom predstaviť verejnosti a vedeniu mesta inú, kultúrnejšiu diskusiu o potrebe premeny sporného objektu millenia na funkčný architektonicko-výtvarný objekt. Ide o originálny spôsob videnia problému, ktorý súčasne ponúka spojenectvo kreátorov (architektov a výtvarníkov), prevádzkovateľa a vlastníka objektu, kde by sa millenia konštruktívne riešil a čo je dôležité, aj vyriešil. S vizuálnou, a zrejme aj funkčnou premenou samotného millenia získa novú podobu aj priestor Divadelného námestia a bolo by na ňom miesto aj pre výtvarný artefakt. Napr. na modernú podobu sochy. Kam však smeruje dnešná sochárska tvorba a ako ju formuje mladá generácia sochárov, uvidia tí, ktorí sa v piatok 6. septembra v popoludňajších hodinách od 16. h. rozhodnú stráviť svoj voľný čas v parku, na móle, pred i v objekte millenia. Záver programových aktivít bude patriť svetelno-zvukovej inštalácii sochára Mateja Vakulu na stĺporadí pred objektom millenia.


Autor: PhDr. Jarmila Kováčová, spoluautorka eventu Umenia Millenia a kurátorka výstavy Socha v meste © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn