utorok, 03 september 2013 23:08

Slovenská národná knižnica sa prezentovala na Svetovom knižničnom a informačnom kongrese 2013 v Singapure

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Ilustračná fotografia: SNK Ilustračná fotografia: SNK

Očakáva sa, že v horizonte niekoľkých rokov sa knižnice transformujú veľmi zásadným spôsobom súvisiacim s rozvojom informačných a komunikačných technológií, ktoré od základu menia spôsob, akým ľudia pristupujú k informáciám. Aj toto je jeden zo záverov Svetového knižničného a informačného kongresu 2013, ktorý sa konal koncom augusta v Singapure a na ktorom sa prezentovala aj Slovenská národná knižnica.

V strategickom dokumente Trend Report, ktorý bol prezentovaný na kongrese, sa konštatuje, že objem prenášaných a sprostredkovávaných informácií sa dlhodobo exponenciálne zvyšuje a každoročne mnohomiliónnásobne prevyšuje objem informácií obsiahnutých vo všetkých knihách, ktoré boli kedy na svete vydané. V tejto súvislosti musia knižnice, pokiaľ chcú naďalej zastávať významnú úlohu v spoločnosti, adekvátne reagovať na viacero aktuálnych výziev“, uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. Už v súčasnosti musíme čeliť trendu, keď nové technológie na jednej strane rozširujú prístup k informáciám, ale zároveň ho aj obmedzujú pre tých, ktorí k nim nemajú prístup. Online vzdelávanie mení globálny systém vzdelávania tým, že vzdelanie bude lacnejšie, dostupnejšie a menej formalizované. Hranice medzi súkromím a ochranou údajov sa budú nanovo definovať, pretože nové technológie umožňujú získavať o používateľoch nepomerne viac informácií, ako tomu bolo v analógovom svete.

V tejto súvislosti je potrebné sa zo strany knižníc sústrediť na presun hlavnej oblasti svojho pôsobenia z tradičného analógového sveta do virtuálneho, digitálneho priestoru. Digitalizácia je nevyhnutnosťou pre to, aby knižnice ako inštitúcie nestratili svoj význam. Problémom už nie je to, ako masovú digitalizáciu zabezpečiť - existuje mnoho technológií, ktoré možno použiť, ale ako digitálny obsah efektívnym a široko dostupným spôsobom uchovať a sprístupniť používateľom v súlade so základným poslaním knižníc“, dodala generálna riaditeľka. Veľký význam podľa nej má najmä prijatie a implementácia legislatívy o elektronickom povinnom výtlačku a archivovaní webu, čo je vo veľmi blízkej budúcnosti aktuálne aj pre Slovenskú republiku a SNK.

Kongres rovnako potvrdil zásadný význam vhodných podmienok uloženia fondov pre zachovanie písomného kultúrneho dedičstva uloženého v knižniciach. „Opakovane sa zo strany expertov zdôrazňovalo, že najmä v konzervačných knižniciach je nevyhnutné považovať za prioritu vybudovanie špičkových moderných depozitov s modernými technológiami skladovania, ktoré sú primárnym predpokladom dlhodobého uchovania knižničného fondu. Všetky ostatné opatrenia aktívnej ochrany, ako sú konzervovanie a reštaurovanie, je potrebné vnímať len ako nadstavbu nad kvalitným uložením. Táto skutočnosť je mimoriadne aktuálna aj v prípade SNK, ktorej existujúci depozit nie je schopný takéto podmienky poskytnúť“, uzavrela Katarína Krištofová. 

 

Autor: Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn