Vytlačiť túto stránku
sobota, 07 september 2013 00:00

Zapojte sa do Fest foto súťaže

Ohodnotiť túto položku
(11 hlasov)
Zapojte sa do Fest foto súťaže Zapojte sa do Fest foto súťaže

Radi fotíte? Podeľte sa o svoje zážitky na 1. ročníku Fest foto súťaže. Vašu fotografiu zhodnotí odborná porota. Výhercovia získajú zaujímavé ceny. Termín konania: 9. novembra  2013 o 16.00 hod.  - vernisáž výstavy fotografií v priestoroch Domu odborov Strojár v Martine. Na vernisáži bude prezentovaná najlepšia prezentácia, ostatné vybrané prezentácie budú prezentované v priestoroch Domu odborov Strojár v Martine počas trvania festivalu.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky poštou na adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 5, 036 01 Martin alebo elektronickou formou zaslaním prihlášky na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Uzávierka prihlášok a odovzdaných prác: 14. október 2013

 

I. Podmienky účasti:

1.  Súťaže sa môže zúčastniť každý tvorca multimediálnej prezentácie, fotograf.

2.  Súťaž sa koná v dvoch kategóriách: autori do 16 rokov a autori nad 16 rokov.

3. Účastník súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v evidencii organizátora pre potreby súťaže. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.

4. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť fotografie, nespĺňajúce kritériá morálnych zásad.

5. Účastník súhlasí s tým, aby ním odovzdané snímky organizátor použil na propagáciu Martinského cestovateľského festivalu, a to buď publikovaním v tlači, masmédiách, na výstavách, alebo plagátoch, bez nároku na honorár.

6. Účastník súťaže súhlasí s prípadným predajom vytvorených fotografií. Zisk z predaja bude v plnej výške venovaný na pomoc pri obnove značených turistických chodníkov v Turci.

7. Každý tvorca môže prihlásiť do súťaže maximálne 3 fotografiea  3 multimediálne prezentácie (maximálne do 15 minút).

8. Každý autor je povinný označiť svoje súťažné práce (súbory) všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, e-mail, vek autora, názov. V opačnom prípade nebudú práce do súťaže prijaté.

9. K zaslaným prácam treba priložiť vyplnenú a podpísanú prihlášku.

10. Autor svojím podpisom v prihláške potvrdzuje, že do súťaže prihlasuje svoje autorské fotografie.

 

II. Technické podmienky:   

Fotografie je potrebné uložiť vo formáte JPG. Fotografiu je potrebné zaslať v kvalite, ktorá umožní tlač fotografie veľkosti 40 cm na 60 cm. Možno ich zaslať elektronicky alebo na nosiči doručiť poštou, príp. osobne na adresu Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Pre kategóriu multimediálnej prezentácie  je stanovený formát prehratia  DVD a HD; prezentácia  nesmie presiahnuť dĺžku 15 minút a musí mať jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC.

 

Súťažné témy spoločné pre obidve kategórie

Stretnutia (svet)

Okamihy Turca

 

Hodnotenie súťaže:

1. Odborná porota vyhodnotí práce, uskutoční výber prác na výstavu, zanalyzuje za účasti autorov ich práce z viacerých aspektov, predovšetkým posúdi umeleckú a technickú stránku.

2. Organizátori súťaže udelia diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto v  kategóriách fotografia  a 1. miesto v kategóriách multimediálnych prezentácií na základe návrhu odbornej poroty tak, aby udelenie cien zodpovedalo čo najobjektívnejšiemu umeleckému hodnoteniu vo vekových kategóriách.

3. Organizátor si vyhradzuje právo na základe kvality súťažných snímok niektoré ceny neudeliť, alebo udeliť ceny navyše.

4. Výsledky súťaže budú vyhlásené v rámci Martinského cestovateľského festivalu, a to nasledovným spôsobom – fotografie: 9. 11. 2013 v rámci vernisáže súťažnej kolekcie, ktorá sa začne o 16.00 hodine v priestoroch Domu odborov Strojár v Martine,  multimediálna prezentácia:  9. novembra 2013 o 16.00 hod. v priestoroch Domu odborov Strojár v Martine.

 

Propozície a prihláška do súťaže: na stiahnutie


Autor: Mgr. Radoslav Pančík, TKS © Autorské práva sú vyhradené

Jana Krivačková

Editorka Turiec Online

Najnovšie články od autora: Jana Krivačková

Súvisiace články podľa značky