Reklama
pondelok, 16 september 2013 00:00

Vedec Univerzity Komenského napísal knihu o potápačskej medicíne Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Vedec Univerzity Komenského napísal knihu o potápačskej medicíne Vedec Univerzity Komenského napísal knihu o potápačskej medicíne

Najnovšie poznatky o potápačskej medicíne, ale aj vlastné experimenty a dlhoročné praktické skúsenosti s potápaním sústredil do monografie Potápačská medicína odborník Univerzity Komenského (UK) v Bratislave František Novomeský. V oblasti forenznej expertízy nehôd pri potápaní je tento profesor jediným súdnym znalcom na Slovensku i v Čechách.

Rekreačnému potápaniu sa podľa celosvetových odhadov venujú až tri milióny ľudí. Druhou početnou skupinou sú profesionálni potápači z radov polície, armády, záchranných zložiek či potápači na vodných tokoch. Zdravotnou problematikou týchto skupín sa zaoberá potápačská medicína, ktorá je súčasťou lekárskych vied. Profesor František Novomeský pôsobí ako prednosta Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin, medicíne potápania sa venuje nepretržite od ukončenia štúdia na Lekárskej fakulte UK (1975). Viac ako 50 rokov je aj aktívnym potápačom a medzinárodne certifikovaným inštruktorom potápania.

"Potápanie považujem za jeden z najväčších úspechov ľudstva, rovnako ako lietanie či cesty do kozmu. Potápanie je pre mňa predovšetkým o pokore, o úcte k vodnému živlu, k jeho prirodzeným obyvateľom," hovorí Novomeský. Tvrdí, že človek je pod vodou veľmi "krehká nádoba" a ak chce prežiť, musí sa okrem vhodnej techniky vyzbrojiť aj serióznymi vedomosťami o sebe samom. "Aj preto vznikla táto kniha," dodal.

Lekár pracujúci s potápačmi by mal podľa profesora dobre ovládať základy fyziky plynov, problematiku dýchania v pretlaku pod vodou, musí mať jasno v otázkach sýtenia aj vysycovania sa organizmu inertnými plynmi, mal by poznať princípy a podstatu vzniku potápačských nehôd aj základy ich liečby v pretlakových komorách. V slovenskej i českej medicínskej literatúre doposiaľ podľa neho chýbal ucelený knižný text komplexne sa zaoberajúci problematikou potápania. "V knihe Potápačská medicína sú zaradené aj osobitné kapitoly venované problematike potápačských aktivít detí, adolescentov, žien či starších osôb. Už len toto ukazuje, s akým širokým diapazónom problémov sa musí lekár pracujúci s potápačmi vysporiadať," hovorí autor monografie. Kniha, ktorá má 415 strán, je určená širokému spektru rôznych odborníkov medicíny (športoví lekári, fyziológovia, internisti, všeobecní lekári, gynekológovia, súdni lekári, patológovia atď.). Je tiež vhodným učebným textom pre študentov lekárskych fakúlt. 

 

Autor: TASR © Autorské práva sú vyhradené

Jana Krivačková

Editorka Turiec Online