piatok, 27 september 2013 13:32

Brantner Fatra oslávila 20 rokov pôsobenia na slovenskom trhu Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Brantner Fatra oslávila 20 rokov pôsobenia na slovenskom trhu, foto: Ľudo Košálko Brantner Fatra oslávila 20 rokov pôsobenia na slovenskom trhu, foto: Ľudo Košálko

Oslava sa uskutočnila 26. septembra 2013 v nádherných priestoroch historickej budovy Národného domu v Martine. Pri tejto príležitosti sa konateľ spoločnosti Ing. František Mačuga osobne poďakoval dlhoročným zákazníkom, obchodným partnerom i zamestnancom.

Hostí slávnostným podujatím naplneným bohatým programom sprevádzal Doc. Mgr. art. František Výrostko. V rámci programu hostia získali informácie o viac ako dve desaťročia trvajúcej, cieľavedomej činnosti firmy Brantner Fatra. Na pódiu prehovoril majiteľ rakúskej materskej spoločnosti Bernd Brantner, ako aj primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar. Medzi pozvanými hosťami sme privítali predstaviteľov samosprávy, ako aj  zástupcov našich dlhoročných zákazníkov.

 

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o bola založená 10.12.1992 ako súkromná spoločnosť s 15 % účasťou mesta Martin. Jej založenie bolo výstupom projektu pre transformáciu bývalých technických služieb - príspevkovej organizácie na obchodnú spoločnosť, ešte pod názvom Ekopolis s.r.o, ktorá bola v r. 2005 premenovaná na Brantner Fatra s.r.o. V súčasnosti zabezpečuje spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. komplexný systém nakladania s odpadmi nielen v meste Martin, ale aj v ďalších mestách, obciach, priemyselných podnikoch Turca a časti Oravy.

V súčasnosti spoločnosť poskytuje služby pre približne 130 000 obyvateľov stredného Slovenska a pre okolo 300 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 60 000 tonami odpadu, pričom v roku 2010 bolo vyseparované 10 314 ton druhotných surovín, v roku 2011 takmer 10 554 ton a v roku 2012 až 11 101 ton. Spoločnosť zamestnáva viac ako 140 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001 a 14001.

Brantner Fatra, s.r.o. je významným členom skupiny Brantner na Slovensku.Skupina je súčasťou obchodnej vetvy Brantner-Gruppe so sídlom v Rakúsku. Brantner Walter GmbH je poprednou hornorakúskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá podnikaním v odpadovom hospodárstve. Rodinná firma s moderným štýlom riadenia bola založená už v roku 1936 v Kremse. V odpadovom hospodárstve podniká od roku 1976. Dnes spoločnosť Brantner Walter GmbH vyvíja činnosť v 7 krajinách Európy, vrátane Slovenska, kde je jednou z najúspešnejších a najväčších spoločností.

Skupina Brantner na Slovensku zahŕňa 12 pobočiek, nakladá s 300 000 tonami odpadu ročne, poskytuje služby  v takmer 800 mestách a obciach pre 698 000 obyvateľov a 3 000 priemyselných subjektov. Každý deň je v nasadení viac ako 600 zamestnancov, ktorí sa starajú o zber, prepravu, triedenie zneškodňovanie, zhodnocovanie odpadov, o údržbu ciest, chodníkov a zelene, správe verejných priestranstiev, trhov  a riadenia všetkých týchto činností.

 

Autor: Brantner Fatra © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn